Aankomende evenementen

CV Vergadering

CV Vergadering

10-10-2021
11:11
Café 't Vaartje
Evenement voor volwassenen
11-11 viering

11-11 viering

13-11-2021
Evenement voor volwassenen
JPV

JPV

21-11-2021
Evenement voor kinderen
Grand Gala du Pee

Grand Gala du Pee

15-01-2022
Evenement voor volwassenen

Sloeber : 2001-02-01

Gelukkig ware we zo slim gewiest om al enkele weken geleeje kaortjes te koope vur de sauwelaovond van afgelope wiekend, waant ut waar hartstikke uitverkocht.

Ut was un overvolle plezierige pot, mar om dè ikker al om zeuve ure waar kon ik nog lekker gaon zitte in de zaol. Un bietje schuin aachter bee en wee, die zen toch uit un goei stukske hout gesneeje want ze zaate dur toch mar mooi.Ut was unne mooie naovend, want doegut marris nao daor in dè tonneke te gaon staon en dan nog un minuutje of elluf te sauwelen. Ik zoi zo wè in mun broek schijten van aangst, dè kan trouwes unne sauwel un stuk leuker maoke heb ik gemerkt. Want willem waoterzak hai schijnbaor ok aon de raod gedacht dur zun "aachterkaant" ok te smienke. Dees vertelde ze men in de pauze meej de lotjesverkoop, waant ik waar wel benieuwd waorom ze zo moese laache, ik waar al bang dè ik wè gemist hai. Toen ik de plezierige pot uitgevege wier, nog efkes naor de muskebiers gewiest. Twas net of iedereen daor naor toe waar gegaon want twasser me toch druk. Ik horde fluistere (want ik heb goed geluisterd) dè ze vollegend jaor messchien un aander bouwplek nodig hebbe. Nou ik zoi de onderhaandelinge meej Karel alvaast opene, om in de cammeleur te gaon bouwe. Dan kanne ze naor ellek evenement unne bouwmarathon houwe en hoef ik nimmer midden in de naacht naor de kwartelweg om mee te helpen kijken. Saanderendags ok wir in de plezierige pot gewiest, naor die jeugdige sauwelèrkes wieste kijke. De Bosjesmanne hebbe dur nao Goofke van vurrig jaor, nou bij de jeugd ok unne opperjeugdsauwelèr bij meej Joris. En wè dochte van dieje nieuw jeugdhofkapel Laot mar Gaon, meej dur schon blaauw jaskes en broekskes en rooie sjaals, die bleve zo lang durspeule desse van de raod nie irder konne beginne meej opruime vant podium. Un zaoterdag zit ik wir in de plezierige pot, want dan ist zittingsaovend. Kben trouwes wel benieuwd wieter Pee en Peejeploeg vant jaor worre. Vur dè leste zen de vaortse kloekers, de vrije tijdrekkers en de schuimsnuivers genommineerd horde ik Kiske Hoefijzer un zaoterdag dur de micro zeggen. Daor zit zeeker de ploeg bij die de pan uitswingt asse peejeploeg worre, denk ik. Un zondaggemerrege naor de gouwe, want ik mot de kaorte vur de raodsvergaodering op gaon haole. Ik heb begrepe dè ut dees jaor nie int gemintehuis en ok nie int plaotsvervangend gemintehuis de rimi wor gehouwe, mar gewoon in de plezierige pot. Dè is dan zaoterdagsmiddags meej carnaval vur dun aovend vant vitteraonebal, waor ik trouwes ok al un uitnodiging om kaortjes te maage koope van heb gehad. Ondaanks desse dur twee nieuw vitteraone bij hebbe gekrege vant jaor, hebbe ze dur ok twee "natuurluk" af laote vloeien want die staon nimmer opt lijstje zonder dessut zelluf wiese. Mar ik heb begrepe dè Fraans en Cees ok gewoon maage kome naor ut vitteraonebal. Meese in ieders geval tot zaoterdag in de plezierig pot meej de zittingsaovend. Houdoe.

Motto 63e Carnavalsjaar

Pinneke 2021

Sponsors


ad 2stage AVEad Donckhuys