Aankomende evenementen

CV Vergadering

CV Vergadering

09-10-2022
11:11
De Stapperij
Evenement voor volwassenen
11-11 viering

11-11 viering

12-11-2022
De Cammeleur
Evenement voor volwassenen
JPV

JPV

20-11-2022
Evenement voor kinderen
Grand Gala du Pee

Grand Gala du Pee

26-11-2022
De Viersprong
Evenement voor volwassenen

 

Sloeber : 2004-03-19

Beste Slabber,
Eindeluk, eindeluk ist dan zover. Morge (vrijdag) begint ut dan. Carnaval 2004. Irst meej oonze zoon de carnavalsoptocht op school lope en dan saoves naor Fred van de viersprong naor de lintjesrèngel. Kiske de kanselier heej al ut klaotergoud netjes opgepoetst en in zun kofferke opgeborge. Ik heb van hum gehord detter dees jaor wir un zeer hoge onderschajing bij un Pee of Peejerin wor opgespeld. Zaoterdag irst mun optochtnummer ophaole en dan in dun Hoge Ham waachte op dun Intocht. Dees jaor ist unne zeer spesjaole intocht. Naost dun hofkapel en jeugdhofkapel, lopt dees jaor ok de nieuwe jeugdhofkapel van vollegend jaor (fluitje van un bend) meej. Ruim 40 man sterk! As oonze Andreo dan nog mar te zien is! Helaos heb ik gin kaortje veur de raodsvergadering kunne bemaachtige dees jaor. Dan gaoi ik mar meej mun schertskado alvast wè indrinken bij de residensie van Andreo. Dan ben ik zeker op tèd veur de recepsie. Ut aovend program is veur mèn in de leutige kraomkaomer waor ik naor ut vernieuwde vitteraonebal gao. Meej rasartieste as Jules (tollerfestabend) Hoendervangers en Frank van Heteren, is un gezellige carnavalsaovend verzekerd. Zondags naor de mis. Pastor Ton en Kapelaon Dré hebbe alle kaortjes uitgedeeld. Volle bak dus. En dan rap naor dun grote-optochtopstelplaots mun plekske zuuke, a'k dè mar kan veine waant ik heb van Haanske InOpUit Verkooie gehord detter zestien (ja 16!!) carnavalswaoges meej doen. Ik zeej dè kan toch ammel nooit in de dikken baotenburgstraot? Hij zeej dan motte gij mar op de dikken baotenburgstraotstoep wachtte. Saoves dweilen, tot ze me op kanne veege. Smandags vroeg irst naor ut pyama-bal en dan naor kinderoptochtopstelplaots, dan kan ik al die schoon bouwsels op mun gemak bekèke meej de waogetjeskèkmerrege. Ik heb veur de mandag nao de kinderoptocht en dinsdagochtend nog wè witte plekke in mun agenda zitte. Mar dè vult zun eige wel. Dinsdagmiddag naor de herbore, uit de as herreze tourdefrats wè nou Tour de Kwats hit omdè de Twisters dees organisere. Ze hebbe un middagvullendprogram stond'r op hullie uitdeelbriefke. En dan saoves. Dan naor de derde edisie van de lampkesoptocht. Mar liefst 11 carnavalswaoges rije mee, 3 dilnemers bij de groepe en un blaoskapel of vèf zorge d'r veur dè ut nou al ontiegeluk spektaokel gaot worre. En as klap op de vuurpijl gaon de straotlantèrns ok nog uit. En dan is al wir bijna vurbij. Opt wilhelminaplein afscheid neme van Manneke Pee en nog efkes ut slotfist meej maoke in de leutige kraomkaomer. Mar goed zo ver ist nog lang nie. Laot ut irst mar vrijdag worre. Ik loop oe ongetwèfeld tege ut lèf dees vèf dolle daoge. En vanaaf dees plekske wul ik iedereen un ontaord gezellige carnaval toewense!. Houdoe en messchien tot volgend jaor!
Houdoe,
Sloeber.

 

Sloeber : 2004-03-19

Beste Slabber,
Eindeluk, eindeluk ist dan zover. Morge (vrijdag) begint ut dan. Carnaval 2004. Irst meej oonze zoon de carnavalsoptocht op school lope en dan saoves naor Fred van de viersprong naor de lintjesrèngel. Kiske de kanselier heej al ut klaotergoud netjes opgepoetst en in zun kofferke opgeborge. Ik heb van hum gehord detter dees jaor wir un zeer hoge onderschajing bij un Pee of Peejerin wor opgespeld. Zaoterdag irst mun optochtnummer ophaole en dan in dun Hoge Ham waachte op dun Intocht. Dees jaor ist unne zeer spesjaole intocht. Naost dun hofkapel en jeugdhofkapel, lopt dees jaor ok de nieuwe jeugdhofkapel van vollegend jaor (fluitje van un bend) meej. Ruim 40 man sterk! As oonze Andreo dan nog mar te zien is! Helaos heb ik gin kaortje veur de raodsvergadering kunne bemaachtige dees jaor. Dan gaoi ik mar meej mun schertskado alvast wè indrinken bij de residensie van Andreo. Dan ben ik zeker op tèd veur de recepsie. Ut aovend program is veur mèn in de leutige kraomkaomer waor ik naor ut vernieuwde vitteraonebal gao. Meej rasartieste as Jules (tollerfestabend) Hoendervangers en Frank van Heteren, is un gezellige carnavalsaovend verzekerd. Zondags naor de mis. Pastor Ton en Kapelaon Dré hebbe alle kaortjes uitgedeeld. Volle bak dus. En dan rap naor dun grote-optochtopstelplaots mun plekske zuuke, a'k dè mar kan veine waant ik heb van Haanske InOpUit Verkooie gehord detter zestien (ja 16!!) carnavalswaoges meej doen. Ik zeej dè kan toch ammel nooit in de dikken baotenburgstraot? Hij zeej dan motte gij mar op de dikken baotenburgstraotstoep wachtte. Saoves dweilen, tot ze me op kanne veege. Smandags vroeg irst naor ut pyama-bal en dan naor kinderoptochtopstelplaots, dan kan ik al die schoon bouwsels op mun gemak bekèke meej de waogetjeskèkmerrege. Ik heb veur de mandag nao de kinderoptocht en dinsdagochtend nog wè witte plekke in mun agenda zitte. Mar dè vult zun eige wel. Dinsdagmiddag naor de herbore, uit de as herreze tourdefrats wè nou Tour de Kwats hit omdè de Twisters dees organisere. Ze hebbe un middagvullendprogram stond'r op hullie uitdeelbriefke. En dan saoves. Dan naor de derde edisie van de lampkesoptocht. Mar liefst 11 carnavalswaoges rije mee, 3 dilnemers bij de groepe en un blaoskapel of vèf zorge d'r veur dè ut nou al ontiegeluk spektaokel gaot worre. En as klap op de vuurpijl gaon de straotlantèrns ok nog uit. En dan is al wir bijna vurbij. Opt wilhelminaplein afscheid neme van Manneke Pee en nog efkes ut slotfist meej maoke in de leutige kraomkaomer. Mar goed zo ver ist nog lang nie. Laot ut irst mar vrijdag worre. Ik loop oe ongetwèfeld tege ut lèf dees vèf dolle daoge. En vanaaf dees plekske wul ik iedereen un ontaord gezellige carnaval toewense!. Houdoe en messchien tot volgend jaor!
Houdoe,
Sloeber.

 

Sloeber : 2004-02-05

Beste Slabber, was dè efkes geniete vant wiekend. Afgelope zaoterdagaovend in de Leutige Kraomkaomer unne sauwelavend meej gemaokt, zoas ge die mar zelde meej maokt. Bart kreeg ut vur mekaore om gedurende die elluf minuten de zaol himmel plat te krège. Un knap staoltje en un dik verdiende oppersauwelèr. Naoderaand nog naor de Muskebiers gefietst, dur rengel en wind tege, om daor ut bouwmaratonfisje meej te maoke. Saanderedags waar ik mar wir net op tèd wakker om naor de jeugdsauwelèrs te gaon. En agge dan die kinderen daor zo onbevange in de ton ziet staon, dan witte dè ut goed zit, dan kande meej recht zegge dè wij hier int peejelaand dur vur in de wieg geleed zèn om dees carnavalsfist te viere!
Komend wiekend trouwes ok wir un toppertje. Das wird ja Super, Toll!! Ik heb de lederhosen al uit de kaast gehaold en gao zaoterdag lekker meej un bierpulleke geniete van un programma dè zun weergao nie kent. Daor zal nog lang over nao gesproke gaon worre, dè kan ik jou op un briefke geve Slabber, daorom schrèf ik ut nou ok op. Al meej al komt carnaval nou toch wel ontiegeluk snel dichterbij. Zelluf ben ik al druk aon ut bouwe om aon de peejelaanse pronkstoet meej te doen, waant ut is toch prachtig dur ut Peejelaand over straot te waandele meej un creaosie waor ge meej ut maoke zelluf veul plezier aon hèt beleefd en dan impesaant ok nog de duuzenden Peeje en Peejerinne (en ongetwèfeld ok nog veul Hangijzers, Kaaien, Kruiken) kant vermaoke. Dus meese hedde zin in veul plezier op zondag meej carnaval, gift oe eige op en loop of rij mee meej de schonste, grotste en mist int oog springende carnavalsoptocht van de regio. En as slagroom op dieje mooie peejelaanse carnavalstaort netuurluk de lampkesoptocht. Dees jaor nog mooier want ik laas op de websait van de stichting dè daankzij de geminte Dongen de straotlaampe uitgemaokt worre. Mar goed beste Slabber, ik zie jou komend wiekend in de Leutige Kraomkaomer en dan pakke we dur un pulleke bier op. Tjuss!! Houdoe.
Sloeber.

 

Sloeber : 2004-01-22

Beste Slabber, ut twidde evenement van dees jaor staot al wir veur de deur. En des un evenement wè zun strepe dubbel en dwars vedient heej. De Zittingsaovend. Kreatieve peeje en peejerinne die meej veul plezier aandere peeje en peejerinne vermaoke meej zaang, daans, teneel, sketsjes en wè al nie meer zei. Ut hit dan ok nie vur niks 'van peej vur peej'. Tis absoluut de moeite wèrd om un zaoterdagaovend op oew gemak te gaon zitte in ut peejelaans tejaoter, de Leutige Kraomkaomer. Wieter ammel precies meej doen kande (ast goed is) leeze in un aander stukske in dees donges kraantje, aanders kande aaltij nog surve naor de websait van de stichting: www.peeenstekers.nl. Trouwes tis zowiezo verstaandig om daor regelmaotig un kèkske op te nemen, ut wor wekeluks geupdeet, zoas dè in de moderne ie-cee-tee-taol hit. Mar ik hai ut eigenluk nog over de zittingsaovend. Dees aovend is ok dun aovend dè CV ut Aauw Loof d'r wir un nieuw lid bij krègt en daor hebbe ze zellufs nog niks over te vertelle ook. Prins Andreo dun vèfenvirtigste laot zun wèze blik over de peejelaanse carnavalsvierders gaon en pikt daor nao ut nodige wikke en wege unne Peej van ut Jaor ut. En meej deeze pee of peejerin mot ut Aauw Loof ut dan meej doen, of dè ze wulle of nie. Mar dè is dees rascarnavalsploeg wel toe vertrouwd, waant welke ceevee kan booge op zoeveul carnvalskwaliteit in hullie vereniging meej ammel (ouw) peeje en een peejerin van ut jaor. Trouwes de titel van peejeploeg vant jaor is ok unne fel begeerde titel. De Deurdouwers, Muskebiers en PPEM zalle nog un paor daoge in spanning zitte, vur dè zullie en de rest vant Peejelaand wete wie dees titel un jaor bij zich maag draoge. Slabber ik heb de kaortjes al gekocht bij TUI Reisburo Bix, waant ik wul dees alles vur ginne gouwe peej misse. Tot zaoterdag beste schrèfmaot. Houdoe.
Sloeber.

 

Sloeber : 2003-11-27

Beste schrèfmaot, beste Slabber. Ik mot nog efkes terug kome op de leste cv-vergaodering begin dees maond. Daor ware un aontal opmerkelukke zaoke die ongetwèfeld dees komend cv-vergaodering, un zondag, un vervolg gaon krège. En ut heej ammel meej traktere te maoke. Aller irst verwachte wij netuurluk toch wel un antwoord van oonze hoogheid op ut feit dè Kees Klets (zonder dèttie ut zelluf wies) un link legde naor ut motto van Andreo. We zenner veur in de wieg geleed! En Kees komt gewoon honderd beschuit-meej-muiskes uitdele, vurrige ceeveevergaodering op zondaggemèrege, om dèttie zo blij is meej zunne kleinzeun. Andreo kan nie aachter blève en zal op zèn burt Kees daor vorsteluk vur gaon bedaanke en meschien wel belone!. Traktaosie nummer twee. In vervolg op de presentaosie van ein toller festabend, verwacht ik nou de bekendmaoking van de act, ut enterteenment, ut avondvullend programma wè ze de zeuvende februwaori naor de Leutige Kraomkaomer gaon haole. Ut mot un traktaosie op zich zèn, ut is kwa fistgehalte bijna ut hogst haolbare volgens de geruchte die dur ut Peejelaand vliege. Dur zal naodien nog lang naogepraot worre, zèn de vurspellinge. Om te verkome dè Robbert, Jan en Anneke Bix onder de voet wor gelope, start de veurverkoop veur dees grandioos extra spektaokel ok aonstaonde zondag al. Dan kunnen wij, de echte fistvierders van de ceevees, as irste un kaortje kope. En wè is dan die derde traktaosie? Nao dè is vur ut irst sins jaore wir un inbreng in de vergaodering dur de vereniging der vitteraone. Jan van Vorstenbosch was vurrige keer iets te vroeg om naomes de vitteraone te spreke. Mar nou maagtie! Saome meej ut jongste lid van de vitteraone, Eric, komt ie wè vertelle. We zèn ontaord nieuwsgiering naor de nieuwe opzet van ut Vitteraonebal wè gin vitteraonebal mir gaot hete mar aanders. Ok dees mot wir un fist worre zoas dè vroeger waar. Hopelijk kunne Jan en Eric naomes de Vitteraone oos daor alvast over inlichte. De vierde traktaosie komt van de stichting, vur alle vrijwilligers en kemissieleje. Dur komt nun nieuwjaorsborrel op dun irste zaoterdag (dès de derde) van tweeduuzendenvier. Ut begint smiddags om un uurke of drie. Dus schrèf dees alvast mar in oew agenda en de uitnodiging komt d'r aon. En de leste traktaosie hoop ik morgevroeg wir in munne schoen te vinde. Want ik ben un hil jaor aaltij op tèd thuis gewiest, nie zat (un bietje aongeschote afentoe), kortom ut hille jaor braof gewiest. Dunkt mèn dè daor wel unne suklaoje letter S vanaaf kan! Houdoe.
Sloeber.

Motto 64e Carnavalsjaar

Pinneke 2022

Sponsors


ad 2stage AVEad Donckhuys