Sloeber : 2003-11-27

Beste schrèfmaot, beste Slabber. Ik mot nog efkes terug kome op de leste cv-vergaodering begin dees maond. Daor ware un aontal opmerkelukke zaoke die ongetwèfeld dees komend cv-vergaodering, un zondag, un vervolg gaon krège. En ut heej ammel meej traktere te maoke. Aller irst verwachte wij netuurluk toch wel un antwoord van oonze hoogheid op ut feit dè Kees Klets (zonder dèttie ut zelluf wies) un link legde naor ut motto van Andreo. We zenner veur in de wieg geleed! En Kees komt gewoon honderd beschuit-meej-muiskes uitdele, vurrige ceeveevergaodering op zondaggemèrege, om dèttie zo blij is meej zunne kleinzeun. Andreo kan nie aachter blève en zal op zèn burt Kees daor vorsteluk vur gaon bedaanke en meschien wel belone!. Traktaosie nummer twee. In vervolg op de presentaosie van ein toller festabend, verwacht ik nou de bekendmaoking van de act, ut enterteenment, ut avondvullend programma wè ze de zeuvende februwaori naor de Leutige Kraomkaomer gaon haole. Ut mot un traktaosie op zich zèn, ut is kwa fistgehalte bijna ut hogst haolbare volgens de geruchte die dur ut Peejelaand vliege. Dur zal naodien nog lang naogepraot worre, zèn de vurspellinge. Om te verkome dè Robbert, Jan en Anneke Bix onder de voet wor gelope, start de veurverkoop veur dees grandioos extra spektaokel ok aonstaonde zondag al. Dan kunnen wij, de echte fistvierders van de ceevees, as irste un kaortje kope. En wè is dan die derde traktaosie? Nao dè is vur ut irst sins jaore wir un inbreng in de vergaodering dur de vereniging der vitteraone. Jan van Vorstenbosch was vurrige keer iets te vroeg om naomes de vitteraone te spreke. Mar nou maagtie! Saome meej ut jongste lid van de vitteraone, Eric, komt ie wè vertelle. We zèn ontaord nieuwsgiering naor de nieuwe opzet van ut Vitteraonebal wè gin vitteraonebal mir gaot hete mar aanders. Ok dees mot wir un fist worre zoas dè vroeger waar. Hopelijk kunne Jan en Eric naomes de Vitteraone oos daor alvast over inlichte. De vierde traktaosie komt van de stichting, vur alle vrijwilligers en kemissieleje. Dur komt nun nieuwjaorsborrel op dun irste zaoterdag (dès de derde) van tweeduuzendenvier. Ut begint smiddags om un uurke of drie. Dus schrèf dees alvast mar in oew agenda en de uitnodiging komt d'r aon. En de leste traktaosie hoop ik morgevroeg wir in munne schoen te vinde. Want ik ben un hil jaor aaltij op tèd thuis gewiest, nie zat (un bietje aongeschote afentoe), kortom ut hille jaor braof gewiest. Dunkt mèn dè daor wel unne suklaoje letter S vanaaf kan! Houdoe.
Sloeber.

Motto 63e Carnavalsjaar

Pinneke 2021

Sponsors


ad 2stage AVEad Donckhuys