Aankomende evenementen

CV Vergadering

CV Vergadering

09-10-2022
11:11
De Stapperij
Evenement voor volwassenen
11-11 viering

11-11 viering

12-11-2022
De Cammeleur
Evenement voor volwassenen
JPV

JPV

20-11-2022
Evenement voor kinderen
Grand Gala du Pee

Grand Gala du Pee

26-11-2022
De Viersprong
Evenement voor volwassenen

 

Slabber : 2009-01-15

Jao maotje, daor leek ut un zondag wel un bietje op meej al dieje sneeuw op dun straot. Geging onderhaand kluunend dur de straote van kroeg naar kroeg in ut peejelaand in plek van op dun schets dur ut friese laand. Vur die musiekante was ut naotuurlik allemaol wa mindur, die hebb goed op motte lette dattur musiekinstrumentké's nie aon zouww vrieze. De nodige kafees lekke wel stempelplaotse meej dun nodige geluuwein en al. Op ut looieersplein ston zellufs nun komplete koek en zoopie stand. Ut was wir nunne mooie dag, mar wel verrekkus vermoeiend. Of hadde we misschien nie motte probeere om elluf kroege aon te doen??? Mun poote doen dur nouw nog zeer van, dur staon nog net gin blaore op mar ut haai nie veul geschild denk ik. Nouw kenne we meteen wir in ut ritme gaon koome maot, want un zaoterdag dan prisenteert PPEM heule ceedee bij Jaanse en Jaanse. En gelooft mar det ut daor druk gao worre. Waorum, nouw alle dilnimers van ut grand gala du pee, ja ja ut songfestival staon op dun ceedee. Dus die zulle dur allemaol wel zén naotuurlik en daornaost nog hoop ander volluk. Da wort daor één groot bal meej zoveul volluk. Dun week dur op hebbe we dan un vet bal, ge wit wel dieje Vegas parttie. Dan wort dun peejeploeg bekend gemaokt waor gij ut lest al over had, da ge zo benieuwd war wie dat da gaon worre. En da witte we inmiddels bijna want da wor of de Bokskusz of dun BP of die van de Grootbroeke, één van dees drie ceevee's, zeg mar heej drieundertig procent kans om ut te worre. Nouw zij ik eigeluk ôk wel benieuwd wie dattur pee van ut jaor gao worre want daor witte we hillemaol niks van. Da houwt dun prins goe geheim of zouwtie ut nog nie weete, ik heb dur nog himmel niks van kenne ontdekke. Ik zal un zaoterdag wellus bij dun Harrie probere om iets los te krijge. Misschien da hij wel iets van Reneéke te hore heej gekrege, da gao ik dan is tragte te ontfutsele aon hum. O jao maot nouw we ut ok over dieje Vegas parttie hebbe, we motte is gaon kijke hoe da we daor naor toe gaon. En dan bedoellik nie meej dun fiets of te voet of zo, neeje hoe gaon we vurkleed. We kenne naotuurlik nie in oos boeruhkieltje gaon, da snaptte gij tog ok wel. Ik zal is aon oos vrouw vraoge of dattie wa wit, da hoorde dan nog wel maotje tot un zaoterdag.

Groete Slabber.

 

Sloeber en Slabber : 2009-03-05

Tjongejonge wat un ontaord mooie optochten in ôôs Peeërijk dees jaor.
In ut gemintehuis was ut lache giere brulle.
Smérgus vroeg vur dun drie en dertigste keer meej de pyama naor ut bal.
Weer of gin weer. Dees jaor zaat ut weer in iedergeval meej.

Lees meer...

 

Sloeber : 2009-02-19

Lalalalalaaaa, la la...de bist uit. Ge zie wel. Ik ben dur himaol klaor veur. Ja naor zon gigantisch galla concert van unne zaoterdag staode toch wir strak klaor veur dun Carnaval. En dan hebbe we van Andreo XLVIII ok nog is un goeie en emotionele Peej van ut Jaor gekrege. Verekenis gefiliciteerd Henk. Ja, na jou traantjes van zaoterdag bende jouw bij naom "Henk dun Tank" wel kwijt denk ik. Ut vortaon wel "Traonen meej Tuit" zén. We hange de laaala. Slabberke ge het mij wel benieuwt gemaokt naor de lintjesregen. Un hil speciale zeejde gij toch? Dan kan mar één ding betekene. Wij maoke bekend wie wij zén en worre staon te peej Commandeurs of meschient wel Groot Officier. Mar daor haje we toch niks over aafgesproke, over ôôs zeluf bekend maoke? Ik wil Stichting de Peeënstekers en ut Operhoofd van ut klaotergoud, Willem Vulto, nie teleurstelle. Toch gao ik mun eige nie prijs geve. Ze zulle wé aanders motte verzinne. Dur is er bij de stichting of een van die ouwe stichtingsmannekes vast wel eene die nog nie genoeg medalies aon zunne jas heej hange. Mar dan he. Na de lintjesregen. Dan is het eindeluk Carnaval! En da betekend da ze dur thuis rekening meej houwe dat ik vier daoge in de kroeg rond hang. Veur dees jaor heb ik mun eige veur genome om te gaon dweile. Nou kan ut nog. Straks hedde nie genoeg Cafees meer over um te dweile. As we nou is meej zun alle naor alle cafees gaon. Daor is flink de beest uit hange en as un balletje naor huis, of het volgende cafe, gaon. Nou dan bléve die kroege ok wel bestaon denk ik. Andreo heej tut al vroeg door gehad. Tis wir bal. Hij heej gewoon un hart onder de riem van de pejelaandse kastelein en kasteleinerinnekes wille steke. We hangen la la uit.... Trouwes Slabberke, gaode gij wir op ut zelfde plak staon meej alle optochte? We motte wel optijd zén. Tis altij al druk, mar as dur bekaant 20 waoges meej doen dan zal ut wel gaon storm loppe. En dan heb ik de individuele en de groepe nie eens geteld. Ik zou ut trouwes wel leutig vinde as die ôôk meej de lampkusoptocht meej deeje. Al die waoges is natuurlijk al prachtig, mar un groep en un individueel maoke dun optocht toch ook mooi! La la la laaa la...Ik was bij Beex om kaortjes te haole vur de carnavalsmis en vur de ouderemiddag mar die hattie nie. Das graotis zeej tie. Nou hou ik da geld in munne zak! Ik zal ut mar bewaore vur de collecte bij de lampkusoptocht. La la de bist uit... Nou gaoi ik irst een piejama kope vur ut 33ste piejamabal. As ut een bietje meej zit dan zie ut jasje dur as unne boere kiel uit en kan ik ut ok aon op het boerekielebal zaterdag. Ut mot wel un bietje un wérme piejama zén. Ik wil as ik van ut piejamabal kom nog effekus over de Waogetjeskékmérge. Nou Slaberke, ik heb mun programma vol staon. Lalalalaaala, lalalalaaala.... Houwdoe Slabberke en iedereen veul leut meej Carnaval.
Groete Sloeber

 

Slabber : 2009-02-12

Jao ut is wir bijna zover meese. Dun tijd begin te korte en da was un zondag wel te merké in dun Salamander. Waorde wiste sporte zuldè gullie dan denke neeje daor was dun ceevee veurgaodering. Ut was dur verrekkus druk, we zatte hutje op mutje zo vol. Daordur was ut wir wel gezellig natuurlik, en dan hoorde al die verhaole da ze ut allemaol zo druk hebbe meej dur kreaosies vur dun optocht. En die verhaole van da ze nog veurrekus veul motte doen en zo. Volgus Maickel wor ut dees jaor nog schoonder dan vuurig jaor want hij haaj al un aontal waogus gezien afgeloope zaoterdag. Mar ok de groepe en indiviedueele zulle dur straks meej dun optogt wir één groot bal van gaon maoke. Ut beloofd dus wir un schoon spektaokel te gaon worre, mar vur ut zover is irst nog die geweldige opwermur vur dun carnaval ut GPGC. Aonstaonde zaoterdag maoke de kapelluh dur één groot piraotebal van. Werner heej un zondag al un bietje aongegeve meej welluke nummers de kapelle gaon kome. Nouw mot ik allenig nog mun piraotepak van dun zolder gaon haole want da mot ik un zaoterdag natuurlik wel aon. En jao maotje un zaoterdag wor dan ok dun nieuwe peej van ut jaor bekend gemaokt. En ik wit nog steeds nie wie dat da gao worre, ik heb un zondag zo nog is overal un bietje gepolst en gedaon mar echt niemand kon mén dur iets mir over vertelle. Zellufs Toontje (gordijn) Kimenai wit dur hillemaol niks van zeetie, hij denkt wel da ut dit jaor wir un man zal zèn. Al zouw un vrouw ok kunne zeetie dur wir achteraon, dus jao veul wijzer worde daor ok wir nie van. Naost hum zatte un zondag nog un aontal peeje van ut jaor mor ók die witte van niks. Bij die manne zat ok Hanské van de Grootbroeke zouw die dan.....? Nouw we zulle ut un zaoterdag wel zien want ik ben vedurs niks mir te weete gekomen over die nieuwe peej van ut jaor. En ja dun week durop begint ut groote fist dan eindeluk. Wie krijge dur vrijdaags allemaol un lintje meej dun lintjesreegé? Dun kanselier zeej tur nie veul over un zondag, mar wel dat ut un hille speciaole lintjesreegé is dees jaor!!!
Nouw ik zei benieuwd, misschien krijge wij wel un lintje maot? En dan zaoterdaags dun spektakulaire intocht, wa heej dun commissie Optocht dees jaor wir bedaagt???
Nouw irst mar tot un zaoterdag, en alvast allemaol veul plesier meej carnaval van mèn.

Groete,
Slabber

 

Sloeber : 2009-02-05

Heej Slabberke. Sjonge jonge. Wa heb ik gelaache afgelope weikend. Tis wir beweze. Wij Dongese Peeje kanne sauwele. Tis toch ok wel mooi dat die manne de waorheid zo kanne vertelle da ge de traone over oe wange laot rolle van ut laache. Ik heb gehoord dat ut goed druk was dun zaoterdag. Ik was er op vrijdagavond en dacht dat ik een mooi plakske kon uitzoeke in de zaol. Nou ik waar dur om haluf aacht en moest al zoeke naor unne lege stoel. Das toch ook mooi veur die sauwelérs vénde ok nie Slabber? Goeie tip trouwes om ok is naor de jeugdsauwel te gaon. De Peeje van ons mooie Donge wiese de blitse balle bak goed te vénde. Zat wir hellemaol vol. Ik moes wel effe goed kéke wa ik nou aachter de Sauwelérkes zaach. Ut was daor zo rustig. Ut zaach dur zo goed geregeld uit. Iedereen lette op. Ze waore ammaol attent en alles van dé nog meer. Mar toen zaach ik ut pas. Daor zat ginne groote raod mar de jeugdraad. Allenig dun Prins en dun adjudant, die haaje hun stoel nie af gegeven. Ge zooj bekant zegge, "we kénderaachtig". Mar ja, dan hoore ze dur ok tusse te zitte. Ik het mar is gevraogd aon Willem van Hoof van de Kinder Kommissie. Die zeej dat ze daor mochte zitte omdat de Jeugdprins Dreke dun 34ste en Prinses Keely in de jurry zitte. Dan is ut ok wel fijn dat die dan ook in het rijke jurry zitten. As ge da nie doet, dan raokt Cees Hoevenaars in de war meej zun presitasie van de middag. De wor o kun daguske ouwer. Hij heej zelufs al hullup nodig van de Jeugdprins van vorig jaor! Die deed da presenteren trouwes verrekkenis leuk. As al die jeugdsauwelers ut un bietje vol houwe dan zitte we de komende jaore ook goed in onze grote sauweIérs. Mun klofke was net droog en heb ik het wir himmaol nat gelache meej traone en tuite. In de pauze stond ik effe meej Aafke Bouwdewijns te praote. Ik vroeg heur hoe ut nou was om Peej van ut jaor te zén. Faantastischhhhhhh, zee ze. Ik zeg zooo, en we is daor dan ut mooiste van? Nou zeej ze, ach ge we wil weete dan zegge ze ut. Natuurlijk zaach ik un schôôn kans om achter de peej van dees jaor te komme. Ik zee nou nou, en hedde gevraogd wie tur dees jaor Peej van ut jaor word? Nee, zeej ze, das nimmer belangerijk. Ge wort ut toch mar eene keer. Nou slabberke, nou weete we nog niks. Mar we hebbe nog twee weeke om dur aachter te komme. Houwdoe

Groete Sloeber

Motto 64e Carnavalsjaar

Pinneke 2022

Sponsors


ad 2stage AVEad Donckhuys