Historie

Carnaval in Dongen
Bron: Dongen, Wetenswaardigheden van een passage door Martin J.L. de Ruyter

‘Der kunsten god met geestdrift aanbeden, heeft nooit gewild, dat de menschen dorst leden’

Over de oorsprong en betekenis van carnaval is men het nooit goed eens kunnen worden. Het woord zou afgeleid zijn van het Toscaanse woord Carnevale, vrijelijk vertaald als ‘afscheid aan het vlees’. Reeds in de Middeleeuwen werd carnaval gevierd als een mengeling van het Romeinse lentefeest en Oud-Germaanse gebruiken, welke feestviering gepaard ging met het houden van optochten en vertoningen van klucht.

In Dongen vierde men voor de Tweede Wereldoorlog ieder op z’n eigen manier carnaval. Het was voornamelijk een feest voor de jongelui. De looiers hadden op maandag en dinsdag vrijaf, terwijl de schoenmakers op Aswoensdag nog niet werkten. Met het schootsvel voor gingen ze hun ronde maken langs de cafés.

De Dongense Carnavalsviering van ná de Tweede Wereldoorlog staat in het teken van de Pee. Men heeft hierdoor een oud scheldwoord zijn oorspronkelijke kracht ontnomen. De Dongenaren werden immers van oudsher door ‘die van Oosterhout’, met wie ze op gespannen voet leefden, uitgemaakt voor ‘Dongense Peeën’, aangezien hutspot met rode wortelen vroeger zeer veelvuldig en eentonig op het Dongense menu voorkwam.

De huidige goedgeorganiseerde vorm van carnavalsvieren in Dongen dateert van 1953. Het was in januari 1953, dat de heer P. Jansen, voor kort eigenaar van café Aurora, aan de stamtafel de mogelijkheid besprak om te komen tot een carnavalsviering in de trant zoals dat in Breda en ’s Hertogenbosch al gebruikelijk was. Door een commissie bestaande uit P. Jansen, P. Verharen, G. Pieren en J. Blakenburg, en in overleg met Dokter van den Assem – voorzitter van de Harmonie Aurora – werd besloten er een echt Aurora-feest van te maken. Café, zaal en tuin van Aurora werden omgetoverd in een waar carnavalsparadijs, die iedere avond grote getalen Dongenaren trok. De eerste Prins Carnaval in Aurora was P. Verharen. G. Pieren was Hofnar en J. Blakenburg had de algemene leiding van de Dongense Boerenkapel ‘De Peeënbouwers’.

Geert Koppers – Prins Gert Jan d’n 1e

Inmiddels was in 1954 ook een andere vereniging met carnavalsfeesten begonnen, namelijk Liberty. Deze vereniging nam op 7 februari 1954 in Musis Sacrum het besluit om een carnavalsbal te organiseren. De leden van deze Raad van Elf – de Nazaten genaamd – moesten lid of actief lid van Liberty zijn geweest. Het eerste bal werd in Musis Sacrum georganiseerd op 1 maart 1954 met als eerste Prins Carnaval Prins Franco de Dingha (A. De Wit). Musis Sacrum was toen het ‘Luilekkerland aan de Donge’, daarna ‘De Tempel der Nazaten’.

In 1959 werd een Grote Raad van Elf voor heel Dongen gestart. Promotor was de heer Geert Koppers. De Algemene Prins en Raad van Elf kozen aanvankelijk als residentie het ‘Wapen van Dongen’, terwijl nadien het ‘Prinselijke Paleis’ werd overgebracht naar ‘Central’ van Herman van Campenhout (en later Koos Ariëns).

Stichting 'de Peeenstekers'

Motto 66e Carnavalsjaar

Motto Carnaval

Steun het Peeenrijk

Word sponsor ›
© 2024 Peeënstekers Pee icon