Afgelopen weken heeft ‘Stichting de Peeënstekers’ druk overlegd met de Gemeente Dongen, Horeca Dongen, vrijwilligers, deelnemers en de verschillende bouwploegen in het Peeënrijk. We hebben gezamenlijk besloten om de volgende evenementen niet door te laten gaan:

● Grand Gala du Pee;

● Sauwelavonden;

● Jeugdevenementen en -hofhouding;

● Buitengewone Raadsvergadering;

● Carnavalsmis;

● Grote-, kinder- en lampkesoptocht;

● Ouderenmiddag.

Vorig jaar gooide corona ook al roet in het eten. Toen werd besloten om digitaal een aantal evenementen te houden. Daar wordt nu ook naar gekeken, maar dat wordt wel beperkter dan vorig jaar. Over het voorevenement ‘Leut’, dat op zaterdag 17 februari 2022 staat gepland, is op dit moment nog geen beslissing genomen. Voor dit evenement wachten we de maatregelen af en kijken we wat er mogelijk is. Stichting ‘de Peeënstekers gaat er wel voor zorgen dat het carnavalsfeest levend blijft binnen ‘t Peeënrijk. We zijn druk aan het brainstormen wat er mogelijk is met carnaval. We brengen in ieder geval carnavalskrant ‘t Peeke uit. Eerder hebben we al aangeven dat we voornemens zijn de Straotparade te verplaatsen naar zaterdag 27 maart 2022. We hebben de afgelopen weken geïnventariseerd of er voldoende animo was bij horeca en deelnemers. Dit blijkt het geval, daarom zullen wij doorgaan met de organisatie van dit gezellige evenement. "We doen wè we kanne" en "We kèke veuruit!".

Optochten

Normaliter zijn op dit moment al veel verenigingen en bouwploegen druk bezig met bouwen van creaties en carnavalswagens. Echter is dit binnen de huidige maatregelen niet mogelijk. Daarnaast is nog onduidelijk wanneer de bouwploegen en verenigingen weer op een verantwoorde manier kunnen werken aan de prachtige creaties voor de optochten. Het is op dit moment sowieso onzeker of er wel een optocht kan gaan rijden tijdens carnaval. We hebben daarom met pijn in het hart besloten om alle optochten (grote-, kinder- en lampkesoptocht) voor het carnavalsseizoen 2021-2022 volledig te annuleren. Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat er een streep door de carnavalsstoet gaat. Er is nog gesproken over het eventueel verplaatsen van de optocht naar een later moment in het jaar. Echter zijn er te veel praktische bezwaren en is er te weinig animo onder de bouwploegen om dit te kunnen verwezenlijken.

Sauwelavonden

Op dit moment is het erg onzeker of, en in welke vorm een sauwelweekend georganiseerd kan worden. Daarbij geven de sauwelaars aan dat de onzekerheid over het doorgaan erg belemmerend werkt voor het creatieve proces dat nodig is om een goede sauwel te kunnen schrijven. Het is daarnaast zeer gewenst om voor een volle zaal te spelen, maar dit is onder de huidige maatregelen niet mogelijk. Omdat ook wij als stichting veel belang hechten aan een volwaardig sauwelweekend, hebben we besloten het sauwelweekend voor het huidige carnavalsseizoen te annuleren. Er is op dit moment te weinig zicht op versoepelingen die het mogelijk maken om een passend evenement of alternatief te organiseren.

Jeugdevenementen en -hofhouding

Helaas is het binnen de huidige beperkende maatregelen niet mogelijk kinderevenementen te organiseren. Dit betekent dat, net als vorig jaar, de jeugdprins- en prinsesverkiezing, Peeënrijk’s got Talent en ’t Stamperke voor dit jaar zullen worden afgelast en dat er dit jaar dus geen Jeugdhofhouding zal worden aangesteld. We gaan uiteraard met de deelnemers in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden voor een volgende editie.

Motto 64e Carnavalsjaar

Pinneke 2022

Sponsors


ad 2stage AVEad Donckhuys