• Straotparade 2017 (1)
 • 11-11_2017_stunt
 • Afzwaaiers_2017
 • Banner algemeen 3
 • Begoajers_2017_GGdp
 • Winnar GGDP 2017
 • Straotparade 2017 (3)
 • Pee 2017
 • Straotparade (2)
 • Banner Algemeen 1
 • k Andreo LX en Han 2
 • Veurspel 2017

Heej Slabber. Waor waorde gij unne zondag. Bende du CV vergaodering bij ut Vaortje vergete? Unne zondag op die CV vergadering konne we zien hoe de nieuwe hofhouding dur uit gaot zien. Want zaterdag is het al wir 11-11 viering in de Cammeleur. Wie dur wel was op de vergaodering en niks heej gezeed, die zit kôômend sezoen nie in de raod. Of, Slabber, proberen ze ons te foppen en doen se ut dur om. Dan zegge ze expres niks en zitte ze juist wel in de raod. Neem nouw die Michel Speltie "Willem de zwijger". Niks gezeejd. Die zit dus in de raod. Dennis, "Smiley", van der Wee, zeej ôôk niks. Die zit dur dus nimmer in. Bedaankt "Smiley". Jan van Dongen heej al onthuld dat Victot Haagh zal stoppen door hum opeluk te bedaanke. Het Jan un bijnaom, Slabber? Adjudaant Han zaat goed in de vergaodering. Die blèèft. Mar de Prins, ja Frank, "mister Fraank", die zeej volgus mèèn himmel niks. Gedaone zaok. Da houw op. Die is weg. Mar wie wordt dur dan Prins??? In de vergaodering haje ze het over een transgender. Is dur da dan intje die vroeger vrouw was en nouw prins wordt. Of is ut dur intje die vroeger man was en nouw Prinses wordt? Agge van da leste uit gaot dan motte we opzoek naor une Peej die wel is of regelmaotig meej een hofdame pakske is gezien. Daor woare ze vroeger meej de zittingsaovond goed in bij de Kloekers. Zouwe we dan un Kloeker as Prinses krèège? En heej tie dan in plak van hofdames een viertal hofnarre? En is de raod dan vol meej eluf vrouwe? Ja, Slabber. Ik denk da wel. Zondag op de vergaodering zaate dur al twee hofdames aachter de taofel. Das un teeke, Slabber. Niemaand had ut deur. Mar ikke wel, hahaha. Witte wak ôôk leuk vond in de vergaodering, Slabber? De Peejlaanse Bijnaome Qwis. René Boeders haj un hoop naome in un zakske gedaon en onder de taofels geplakt. De bijnaome van diie mese hattie in un aander zaakske ergens aanders onder un taofel geplakt. Nou moeste de naome bij de bijnaome zuuke. Kei leuk. René," The Grave Digger", broeders zeej dat ie gin bijnaom haaj. Wij witte wel beter, hè Slabber. Och ja. Veur ik ut vergit. Reneke ge bent wij bijnaome vergeten. Wa daachte gij van Frank Snijders alias Prins Andreo LX. Of wa dachte van Prins Gert Jan I ofwel Geert Koppers. Die gaste van de raod van eluf noemen hum ôôk wel de DIP! De Irste Prins! En wa denkte van Freek Boer alias Jeugdprins Dreke de 43ste. Nou Ik het over jeugdprins heb. Daor wor unne zondag wir om gestreeje. En dan krèège we unne bonus. Op de echte datum, de elufde van de elefdu, krijgen we un Dreke de 44ste met Prinses en hofhouding. Wa un jubileum!!! Ut wor zekers un mooi carnavalsweekend.

Houwdoe, Sloeber

 

Hallee Sloeberke!

Gij het dur gin moeite mee om de geminte op de kaast te krège, schrefmaot. Ik trouwes ok nie denk. Ik zou hier un hil opstel kanne schrève over dun braand die in de verre omstreke te zien war. En dettie braand wel op hun hil toevallig tèdstip was aongestoke. Mar dè gaoi ik nie doen, Sloeber. Ut is tenslotte unne carnavalskollum. Neeje, bovenstaonde onderwerrepe laot ik graog aon de here en daomes sauwelèrs over. Dur hadde hil veul meese inspiraosie veur sauwels, dè viel wel op. Dur komme 2 debutaante de ton in, dè zegt wel genoeg! De titel van dees stukske gaot dus nie over dun grasbraand, mar over de CV-vergaodering. Of nou, ègeluk over nao de CV-vergaodering. Of nou, ègeluk over dun daag nao de CV-vergaodering. Ut was wir us veuls te gezellig in de Bok. Ge bleft dan net effe te laang haange, ge giftur net ene teveul weg en ge krègtur veuls te veul veur terug. En ik moes ok nog naor un kinderverjaordaag. Kende dè? Dè zèn de feestjes waor ge stiekum ut meeste drinkt. Aanders doet ut gejengel van die keinder zo zeer aon oewe kop. Ge gaot dan goed gelukkig naor huis en de grôôtste dorst istur dan wel van af. Mar diejen maondaag haj ik zon droge bakkes dè ik nie mir kon tuffe. Ge drinkt veur ut taande poetse irst dun halve kraan leeg, dan gaode taande poetse en dan drinkte dun aandere helluft leeg. Zo vuult dè. Oh jao en ge denkt: dees doei ik nooit mir. Mar dè is vaok mar ene daag. Zaoterdaag ben ik dur gewôn wir bij. Dan zèn die manne en vrouwe van Hoe Ist?! (goed!) jaorig. Ze haje in de Bok veur iedereen unne persoonlijke flaaier meegenome, leutig hor. En gezien hullie flaaier worrut deurtenke, Sloeber! Dees feestje laot ik nie schiete, haha! Zouwe dur trouwes aspirant-raodsleeje aonwezig zèn? Of un aspirant-Prins die alvast unne kursus 'binneklappe' krègt? Ik zaag om Feesboek unne  raore vogel veurbij komme via unne bekende FeestDJ uit Donge. Dè motte we us uit gaon zuuke, schrefmaot. Tot zaoterdaag bij Fredje!!

Houwdoe Slabber

Heej Slabber, Maot! Wa féén om wir is van oe te hore. Ôôk al schrèèvde gij nog un bietje veul Fraans. Da heb ik nie geleerd op de ambachtshôôl. Ik mot zegge dat ut toch altij wir dur de zomer hinne bikkele is as ik jou berichjes mot misse. Mar das veurbij. Carnaval staot wir op punt te beginnen. Ut is zo 11-11. Mar ut is nog pas maand 10, Oktober. En tjonge, noem ut maar Joktober. Iedereen wit wel da wij toch altij opzoek gaon naar de wisselingen in de raod van elf, de Prins en Adjudaant, de hofdaomes en nartuurluk 'we wor ut motto veur dees jaor'. Agge iemand van de stichting vraogt hebbe ze altij un antwoord. Maar ze liege, Slabber. Ze liege. Zeg Frank, blévde gij prins? Ja, zegt Frank dan. Ik zeg dan, Zo das mooi. En dan vult Frank aon: Tot 11-11 zowiezo. Wa hedde daor nouw aon. Daor kaande niks mee. Kep ôôk meej veurzitter Roy hoevenaars gesprôôke. Ik zeej tegen hum "Wa denkte dur van, worde gij Prins dees jaor? En wie is dan jou adjudaant?" Witte wa tie zeej, dun jokkebrok. "Ik wor gin Prins. Ik wor adjudaant. Jouw adjudaant, Prinske". Liege dat die kan die Roy. Dan mar is langs één van die meide van hofdames. Ik gaoi is praote meej Eva Commeren. Nie thuis. Ik daacht dan mar is te proate meej Marleen Vereggen. Toen ik daor bekaant was kwam ik Charlotte Jansens tegen. Die zeej dat Maleen nie thuis was. Ze kwaam dur net van daon. Ik zou meer kaans maoke bij Anouk Mekes. Nou wit ik nie wat Charlotte meej kaans bedoeld, Slabber. Veur ge ut wit hedden zonne heschtekmietoe aon oe broek. Ik durfde Anouk nie op te zuken en ben gelijk noar Kris Geerts gereje. En witte wie ik bij Kris tegen kwaam? Mandy Maas! Das toch mooi Slabber. Twee van die schôôn Peejerinne. Daar dr ôômde toch van. Ho. Kékt uit. Drèk heb ik as nog een heschktekmietoe, hahaha. Ik heb de hille zondag meej die twee zitte keuvelen. Teminste, hullie keuvelde en ik zaat dur bij. Ut ging over van alles en nog wa. Ge kan ut niet opnoemen of ze hebben ut dur overgehad. Behalve over de nieuwe raod. Ik vroeg ut nog wel zo tussendoor. Mar ze zeeje dat ze daor niks van wiese. Wie had gedacht dat zukke leuke meide ôôk zo zouwe kanne liege. Tis Joktober, Slabber. O ja, Slabber, gij vroeg oe eige aaf hoe ut allemaol zal gaon in de Cammeleur. Of ut wel grôôt genoeg is en zo. Daor hoefde oe eige nie druk over te maoke, Slabber. De geminte heej veur da ze de nieuwe Cammeleur ginge bouwe al belooft dat daor alles kan en dat daor alles past. En bij de geminte hebbe ze gin Joktober, hahaha. Die Jokke naor de 11-11 viering gewoon deur.

Houwdoe,

Sloeber

Hallee Sloeber!!

Daor zen we wir! De vekaansie is veurbij en de hete daoge ôk. Sjonge, wè heb ik ut wèrrum gehad. De musse vielenie eens mir van ut dak aaf, mar verschroeide gewôn op ut dak. Ik haj mun zonnepanele laote kuise en daor kwaome ze ammaol klène vogelskeletjes tege, zo zielig. Mar verders heb ik un verrèkt goeie vekaansie gehad. Waor bende gij gewiest, schrèfmaot? Ik ben naor Zuid-Frankrèk gewiest, kende dè? Zo richting Santtropee en dan un bietje links durvan. Ut was ginne goeiekôôpe trip, want daor kenne ze de prèze wel, dieje Fransoze! Zes euries veur un bakske koffie en dan moeste ut zelluf bij dun bar gaon haole.  Aanders waas tie zeve vèftug! Ge snapt wel dè ik veur da geld gin koffie mir ging bestelle. Want veur 2 euro mir krèède un lekker kouw pilske opgediend, saome meej wè graotis notjes durbij. Oôs vrouw un wèntje van (jawel!) elluf euries. En veur de keinder alletwee un bolleke ijs. Ieder un bolleke ja, waant we motte ut nie duurder maoke dan strikt noodzaokeluk. Witte wak aaf moes rekene diejen middag? Eénunzestig euro, dès swasantejun in ut Fraans. Des toevallig, veinde nie Sloeber? Gaot dur un belletje rinkele? We zen naomeluk toe aon ut éénunzestigste openbaore carnaval in ôôs Peejenrijk! Ik begon, terug bij munne sleurhut meteen te mijmere over dun aonstaonde carnaval. Wie gaot ur weg bij de Stichting, wie blijftur, krège we nieuwe hofdaomes oof zellufs unne nieuwe prins? En hoe gaon we carnavalle in de nieuwe Cammeleur? Daor heb ik nog ut miste over naogedaacht, Sloeber. Is de zaol grôt genoeg? Kande rustig zitte in de fwajee as ge effe gin zin het in dieje harde muziek? Kan ik halverwege dun avond mun boeke nog inlevere bij de bieb? Maag ik bove gaon zèke as de wc beneeje te druk is? Ik daacht: laot ik dees ammaol mar us opschrève, veurdè ik wir thuis kom. Dus dees stukske komt recht uit munne veurtent van munne sleurhut, Sloeber. Ik heb ut deze week allenig nog effe op spelling naogecheckt. Ik twèfel nog over swasantejun. Ik vruug ut nog aon zonne Fransoos, mar die wilde mèn nie hellepe. Ik liet ut um leze en hij riep iets van "mon dieu mon dieu!" Dè zei mun vrouw in ieder geval. Wel te laot, waant toen haj ik um al toegeroepe: lopt zelluf mar naor de nondeju! Ut is laastig hor, dè Fraans. Gif mij mar Dongus! Hedde gij nog biezondere dinge meegemaokt Sloeber? En wè denkte gij over de Cammeleur?

Houwdoe!

Slabber

We leerde ut nie aaf, 4 daoge carnaval

Enkele nieuwe commandeurs in 't Peeënrijk

Leutige raodsvergaodering meej goeie polletieke partije

Een vette traonebal in plak van un veteraonebal

Rust in de carnavalsmis, efkes naodenke over de toekomst

En wè te denke van de grote optocht: un geweldig hoog nivo van alle dilnemers

Un zonnige kinderoptocht, endeluk krège die peekes en peejerinnekes wè ze verdiend hebbe

Twas druk bij de ouweremiddag, wir volop enterteenmunt veur de ervaore Peeje en Peejerinne

Nie te filleme, zo mooi was de lampkesoptocht

Ik heb staon brulle bij de verbranding van Manneke Pee

En ok bij de sleuteloverdraacht trouwes!

Alle horeca in ôôs Peeënrijk: ut was mir dan gezellig bij jullie

Alle vrijwilligers, vereniginge en kapelle: dè ge bedaankt zeit, dè witte

Frank en Han, ut prinseluk paor: gaon jullie nog un jaortje deur?

Ut was un geweldige, onbeschrèfelukke carnaval.

Alle Peeje en Peejerinne: bedaankt!

Sloeber en Slabber

Pee es: één biezondere pee wille wij hil graog bedaanke: Jacqueline Schilders (nee, nie die van de vaseline dus), bedaankt veur de goeie saomewerking en dè gij oonze stukskes altij het kanne plaotse in ut weekblad. Geniet van oewe vrije tijd en van oew kindere en klènkindere. Ge hebt ut dik verdiend!!

Heej Slabber,

Laot ik irst is beginne meej te zegge dak genôôte heb van ut sauwelweekend. Al het gemouw over ut Schouw en dat ut nie in de Salamander kon dees jaor is hillemaol weg. Bij mèèn teminste wel. Ut was daor in ut Schouw kei gezellig. Knus gewôôn. Zaoterdagnmiddag was dur nog plak zeej René Broeders tegen mèèn. Dus iedereen die ut sauwelen wilde zien heej zun kaans gehad, denk ik dan mar. Ik heb me wel wa zorgen gemaokt of ze wel genoeg bier zouwe hebbe toen ik vrijdagaovond Bart van Kerkhof zun drink tempo zaag. Mar volgens mèèn is ut allemaol goed gekôôme. Gefeliciteerd nog Bart meej jou oppersauwellérschapsoverwinning. De zondagmiddag was ôôk mooi, hè Slabber. Wij, peeje, hebbe toch maar mooi geluk meej zukke kanjers van jeugdsauwelérs. En, is ut nie geweldig dat dur gewôôn sauwelérs uit 't vèèrse faantelaand meej moge doen. Die jeugd is goed bezig! Da zeg ik oe. En witte wat ik dan hillemaol mooi vèèn? Da wij un verschrikkelijke grote lolbroek hebben, die veur ut irst meej doet, en dan die sauweltijgers van ut Faantelaand verslaot. Eva den Boer, of mot ik Greetje zegge? Gij ôôk gefeliciteerd met jeugdoppersauwellérschapsoverwinning. De woorde worre steeds langer, slabber. Drek paasse ze nie meer in de kolom van ut weekblad. Nou ik ut toch over ut weekblad heb. Volgens mèèn stond dur un jeugdsauwelér te weinig in veurige week. Ik heb ut kraantje drie keer hin en terug geleze. Ik kon ut nie vèènde. Of zouwe ze da expres gedaon hebbe zoda ge ut kraantje beter leest? Maokt niks uit joh. Dur zén veul belangrijkere zaoke waor ik me druk over maok. Nee, nie druk. Ik bedoel eigeluk dat ik ut spannend vèèn worre. Carnaval is bekaant. Veurig jaor heb ik al een onderscheijing gehad. Daor krèède dur gin twee jaor op rij van. Vrijdag is veilig. Mar zaoterdag. De raodsvergaodering is in ut schouw. Die is ieder jaor verder en verder van ut gemintehuis aaf. Waor gaot dè naor toe? En dan de kroege op zaoterdag aovond. Kanne die de grote dromme meese wel aon die nou nie bij ut veteraonebal zitte? Zoaterdag wordt spannend Slabber. En zondag ôôk. Hoe gaot ut dan meej dun optocht. De uitslag is op ut willeminaplein. Tot zeuven uur zeej Denis Ariëns op de cv vergaodering. Dan hoop ik toch wel dat dun optocht al klaor is. De trent van de aafgelôôpe jaore is dat dun optocht steeds langer duurt. Da gaot dur om spanne, Slabber. Hoe zit da eigeluk unne maandag meej de kinderoptocht? Waor gaon die dur prèèze uitdele? En as ik, Sloeber, da niet wit, wie wit ut dan wel? Spannend! Dinsdag is wir makkeluker. Gin prèèze in de lampkusoptocht. Maar dur is wel un bejoardemiddag in 't Schouw. Kanne al die ouwevandaoge dè wel vèène? Ik denk ut wel hor. Ut Schouw staot daor al un tètje. As ze mar weete dat de middag vertier veur seniore peeje dees jaor in ut Schouw is. Al meej al wordt ut un spannende carnaval dees jaor. Maar as ik zo is terug denk, Slabber, dan is da ieder jaor. Da lere we nie aaf.

Naomes mune maot Slabber en mèèn, wens ik iedereen un gezellige en leutige carnaval toe.

Meej ut duimke aon de neus,

Houwdoe,

Hallee Sloeber!,

Wè was ut wir un schon fistje zaoterdaag. Schôn, meej knap lilikke meese. Dur waore dur bij die dur echt hun best op hadde gedaon. Leo de Jong, ge wit wel van de Bosjesmanne, heej dun hille aovond mee jun gevaorte op zunne nek gelope. De daomes van de Peevuurblussers zaoge dur ok aangstaonjaogend uit. Dur waore dur ok bij die dur gewôn op waore bekomme. Jan van Dongen heej toch vaok ut verzoek gehad om zun masker vortaon mar op te houwe zeetie zondaag. De pee van ut jaor is ok unne mooie, schrèfmaot. Ge ziet um veural aachter de scherreme, mar ik ken um un bietje en ik wit dan ok dettie veul veur de carnaval heej gedaon. Ut aauw loof was ok blij meej hum. Ut irtse echtpaor daor is un feit. Ze denke dur al aon om un paoreclub te beginne. Kanne ze lekker swinge meej zun alle haha! Over swinge gesproke: dè deeje de kapelle ok! De party criminals die geloofde ik wel op ut end van dun aovond. De kapelle, daor draoide ut om, dè was fantasties. En zonder ene kapel te kort te wille doen, mot ik zegge dè ik blij verrast was meej Fluitje van een Band. Dè was serieuze shit, zak mar zegge. Irst de traonetrekkers meej Stephanie Commeren, daorna vet uit oew plaot meej Jim Craane en tot slot volle bak in de polonaise meej Peejelaandse kraokers. Ge kan mij niet blijer maoke as dè, Sloeber! Vollgende week ut sauwelweekend. Zal ik us wè veurspellinge doen? Eén: ut wor ontiegeluk laache ut hille weekend. Twee: ut nivo is ongekend. Drie: de jury gaot ut lastig krège. Vier: ut publiek kiest aandere winnaors as de jury. En vijf: de matineeveurstelling wor histories. En dan heb ik ut nog nie gehad over de Jeugdsauwel. Mar daor kan ik punt één tot en met vèf ok over zegge. En daornao de carnaval. Ik kan jou mededele: de lampkesoptocht gaoi deur, ast teminste nie gaot storreme. Ik hou de veurspellinge over ut weer scherrup in de gaote. Ik bel aaf en toe us meej ut vliegveld van de Rije (of van Gils, dè maokt mèn nie uit, mar bij hullie denk). En ast in Stilburg slecht weer is, dan wit ik dè ut bij ôôs wel goed zit. Wannir gaode gij naor de sauwel ègeluk? Ik gao vrijdagaovund, mar ik koop ok nog un kaortje veur zaoterdaagmiddag, want dè maok ik nooit mir mee. En daornao gaoi ik meej Max van Riel un biertje doen in de Sok. Wè gij, Sloeber?

Houwdoe!

Slabber

Heej Slabber,
Ut begint te nouwe. Carnaval sluipt langzaom aon dichterbij. We mogge dees week nog wa griezelle op 'Ut grote veurspel' en dan volgende week nog een weekendje laache meej de sauwels. En dan, dan is ut al carnaval! Ik heb dur zin in, Slabber. Ik heb ôôk zin in de evenementen veuraaf. Ut grote veurspel heej as thema ut Benniebangbal. Ik ben bang

Lees meer...

Hallee Sloeberke!

Ut was me wir un weekendje wel! Irst mar us dun zaoterdaag. De Pretboys vierde hullie 44-jaorig jubileum. En dè blèft biezonder, Sloeber. Dur gaon nie veul vereniginge 44 jaor meej. Dur zen mar un paor daaihardploege die dees haole. Die motte koestere, en zeker un club as de Pretboys. Die hebbe mir as 33 jaor ut gehandicaptebal georganiseerd. Die hebbe Donge laote zien waor

Lees meer...

Heej, Slabber.

Om te beginne wil ik jou, mar zekers ook de rest van ôôs onvolpreze Peeënrijk, un geweldig, leutig en gezond 2018 wensen. Dat we mar lekker kanne carnavalle. De fistdaoge ben ik wir ongeschonde deur gekomme. Teminste. Wel een kilootje of twee en un half zwaorder dan. We kwaame niks te kort, zak mar zegge. Zondag was het op ut fietske naor de vaort veur de CV vergaodering. Lekker un stukske fietse, want dan kaande

Lees meer...

Ha Sloeberke!
Op ut moment van schrève ziet ut Peejerijk dur feejeriek uit. Ut begon zondaags al tèdens de CV-vergaodering bij de Ouwe Sok. De confettie dwarrelde uit de himmel en gaf Dongen ut aonzicht van un winterefteling of beter nog: een Donge Aais. En as Donge dan wit oplicht dees daoge, dan komde automaoties op

Lees meer...

Heej, Slabber.
Maot ut is me toch allemaol wè. Ginne Cammeleur. Gesodemieter meej de Salamander en Donckhuys. Te klèène alternatieve lokaosies. De DDDQ was al naor ut willeminaplein gevlucht. Ut veteraonebal gaot hillemaol nie deur. Is ut al bekend waor de sauwel gehouwe wordt? Ut zal wel in un te klein zaoltje zèn. En de optochten uitslag dan. Waor gaon ze die dan wir doen? Waorom ammaol zo moeilijk doen. Carnaval is

Lees meer...

Hallee Sloeber!
We hebbe wir een carnavalsbreek, schèfmaot. Zitte we dur net lekker in nao twee mooie weekende, motte wir waachte tot tweeduuzendaachtien. Tenminste, as ge gin deurgewinterde carnavalsvierder bent! Want ge hoeft oew ège himmel nie te vervele as ge dè nie wil. Ge kunt gewôn deurwintere. Jao, dees nieuw werkwoord wil ik gère introducere. Ge kent ut allenig as

Lees meer...

Heej, Slabber
Ik mot nog un bietje wenne aon ôôs nieuw Prinske. Nartuurluk kende ik Frank Snijders al wel. Van kleins aaf aon, zeg mar. Toch is ut vrimt. Mar hij doegut goed hor, Slabber. Zaoterdag, tijes ut songfestival, had ie de raod goed in de haand. As tie ging staon, ging de raod staon. Klaptie meej, meej één van de leutige nummers, dan Klapte ze allemaol meej. En Han dun adjudaant, die kondigt ôôs Prinske aon precies zo tie ut wil. Andreo LX (das dun 60ste) heej ut veur me kaor. Tenminste. Tot nou toe dan. We

Lees meer...

Heej Sloeberke,
De tèd van geheime en smoeze zèn vurbij. We hebbe unne nieuwe Andreo en un nieuwe adjudaant. Dè hadde wij netuurlijk allang veurspeld, we wiese allenig nie wie ut zouwe worre. Toch daachte veule peeje en peejerinne dè Wilbert en Bas dur nog un jaortje aachteraon zouwe plakke. Die hebbe oonze kennis en ervaoring in twèfel getrokke, Sloeber. En dè motte nie doen heej, dar lope we al veuls te lang veur meej! Inmiddels

Lees meer...

Heej, Slabber.

Ut is bekaant zover maot. Eluf-eluf staot veur de deur. Dan gaot ut fist wir los. Nun nieuw prins, raod en hofdammes. Ut nieuwe motto. En vergit niet. En un dag later, of veur de miste een paor uurkes laoter, dan krèège we un nieuwe jeugd- Prinses, Prins, raod en hofdames. Das toch ôôk altij spannend. De week dur nao is ut songfestival alwir. Neeje, Slabber, de kôômende tèèd word un leutige tèèd. Wa ik mun eige aafvraog, hè Slabber. Waorom is ut

Lees meer...

Hee Sloeberke!
Ik heb deze week mar us efkes rustig aon gedaon. Gij ervaorde ut veurige week ok al: draank maokt veul kapot, veural hersencelle! Ik ben us gaon bezinne over de carnaval. Gewôn mun gedaachte dun vrije loop gelaote, dongenieuws en ut weekblad leze, bietje Feesboek kèke. Mar ik maok mèn un bietje zurrege, Dur is gedoe over un alternatieve lokaosie, Sloeber. Nou ben ik polletiek nie zo goed onderlééd, mar

Lees meer...

Heej Slabberke,
Och, och, och toch. Wa dat ik veurige week toch van jou moes leze. Ge wit ut nie mir. Das toch niks veur jou! Gaot ut wel goed meej oe? Bende toch nie ziek of zo? Da zal toch nie zeker. Hooguit van dun draank. En, Slabber, daor zit de sleutel van onze puzzel. Draank. Gooi er bij de raod van eluf wa draank in en ze vertelle oe alles. Ge mot ze nie

Lees meer...

Hee Sloeberke!
Wij as prins en adudaant? Dè zou un stunt zèn, schrèfmaot! Ik heb meteen ut opperloof gebeld en ut fantaastiese idee aon um veurgelééd. Witte wettie zeej, Sloeber? Niks......himmel niks. Hij laachte allenig mar, witte wel meej zon hôôg stemmeke wettie van zun vaoder heej georve. Ik wilde um vraoge wettur zo grappig was, mar ik kwaam dur gewôn nie tusse. Ik heb de tillefoon

Lees meer...

Heej, maot, Slabber. Vorige week sloeg ik ut weekblad open en las jou stukske. Un werum gevoel schoot deur mun lijf. Ut gaot wir beginne. Neeje. Ut is wir begonne. Unne zondag lekker wir is naor de CV vergaodering gewist. Dieje irste vergaodering is toch altei un sort rejunie. Inhoudeluk is ut allemaol nie zo beister bijzonder. We wete nou ut motto bij de jeugd: Dreke gift er een kleur aan. Ik wit effe nie of dat ut motto in ut dongens mot. Da zal wel op de site van de Peeënstekers kôôme te staon. Natuurlijk motte we reclame maoke veur

Lees meer...

Hee Sloeberke!
Op un waoierige en rengelaachtige aovund schrèf ik wir us mun irste stukske veur ut weekblad. Want ut gaot wir beginne, schrèfmaot! Reneke heej de agendaos veur de komende vergaoderinge wir durgestuurd en veur ge ut wit ist wir elluf-elluf! Ik heb ut irste stukske van veurig jaor dur noggus bijgepakt. Toen schreef ik dè de musse nog net nie van ut dak aafviele, zo wèrrum wassut toen. Mar as ik naor buite kèk,

Lees meer...

zegel fb

Sloeber en Slabber zijn twee echte Peeën. Ze zijn altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen de hofhouding van stichting 'de Peeënstekers', tenminste dat denken ze. Vaak speculeren ze over zaken die binnenkort staan te gebeuren. Kortom wil je op de hoogte zijn van het laatste nieuws volg de berichten van SLoeber en SLabber dan in onvervalst Dongens.

Binnenkort

 Grand Gala du Pee
 za 17 november 2018 - 00:00u
 
 CV vergadering
 zo 09 december 2018 - 11:11u
 d'n Ouwe Sok
 CV vergadering
 zo 06 januari 2019 - 11:11u
 `t Karrewiel
 Straotparade
 zo 13 januari 2019 - 00:00u
 
 Dreke 44 jaor (kinderjubileum)
 za 19 januari 2019 - 00:00u
 
 CV vergadering
 zo 03 februari 2019 - 11:11u
 de Gouden Leeuw
 Vrijdag sauwelavond
 vr 08 februari 2019 - 00:00u
 
 Zaterdag Sauwelavond
 za 09 februari 2019 - 00:00u
 
 Jeugdsauwelmiddag
 zo 10 februari 2019 - 00:00u
 
 Ut Grote Veurspel
 za 23 februari 2019 - 00:00u
 
 CV vergadering
 zo 24 februari 2019 - 11:11u
 de Viersprong
 Lintjesregen
 vr 01 maart 2019 - 00:00u
 
 Carnavaleske intocht
 za 02 maart 2019 - 00:00u
 
 Carnavalsmis
 zo 03 maart 2019 - 10:30u
 
 Grote optocht
 zo 03 maart 2019 - 13:30u
 
 Kinderoptocht
 ma 04 maart 2019 - 13:30u
 
 Lampkesoptocht en slotpolonaise
 di 05 maart 2019 - 00:00u
 
 CV vergadering
 zo 24 maart 2019 - 11:11u
 de Valk

Motto 61e Carnavalsjaar

motto 2019

Zoeken

Sponsors

ad jouwfeestwinkel
ad uitert
ad 2stage AVE

Contact

E-mail :

Postadres:
Merwedelaan 1
5101 VP  Dongen

Vrijwilligers

Stichting de Peeënstekers is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Verkooppunten

Kaartverkoop en Merchandise

Jouwfeestwinkel.nl - Hoge Ham 103
DA Ingrid - Looiersplein 27-28
Leijten B.V. - Hoge Ham 80-82