Aankomende evenementen

CV Vergadering

CV Vergadering

10-10-2021
11:11
Café 't Vaartje
Evenement voor volwassenen
11-11 viering

11-11 viering

13-11-2021
Evenement voor volwassenen
JPV

JPV

21-11-2021
Evenement voor kinderen
Grand Gala du Pee

Grand Gala du Pee

15-01-2022
Evenement voor volwassenen

Hee Sloeberke!

Gij ôk de beste wense veur ut nieuwe jaor! En netuurluk ôk veur alle trouwe lezers en lezeresse van ut Weekblad. Ik ben dun ouwejaor goed deurgekomme. Ik ben irst bij de oliebollepartie van de geminte gewiest. Ut is praachtig om te zien as wethouwers aon ut werrek zèn. Normaol ziede hullie wel us in ut Donges kraantje staon meej één of aander moeiluk onderwerp, mar ik heb ze nou allemaol zien zwete meej die wèrreme oliebolle. Marina haj wir un schône spietsj veurberaaid. Ut ging over op reis gaon en dègge daor nie ver weg veur hoeft te gaon. Kortom: gewôn dun boer op gaon meej carnaval in ôôs ège Peeënrijk, dè bedoelt ze dus. En dè kan ik allenig mar beaome. Op nieuwjaorsdaag haandjes schudde bij de familie en schônfamilie. En swiekends deurop meej iedereen die ge nog nie gezien het. Dèrrom hou ik altij ut miste van de CeeVee Vergaodering bij ut Karrewiel. Haandjes schudde en volop zoene meej iedereen, daor knapt un mees van op. Dur wier trouwes daor ôk volop gespietsjt. Irst kwaam un nieuwe CeeVee zich op grandiôze wèze zich veurstelle. Meej kabaol en de Peejecountry twee punt nul kwaome ze binne. Daornao nog un stukske tekst veurberaaid waor prins Andreo XL nog un puntje aon kon zuige. Ge zaag um ôk hillemaol verbaosd zitte op dè kèrrekbaangeske aachterin. Nee, CV van de partij zèn veurtaon van de partaai. En Max zit op kursus, dè konde zo heure. Ut ging over fietbek en fietforweurd. En dè ut nie eenvoudig is om ut te ontvaange en ut te geve. Mar ut ging ègeluk iedereen gemakkeluk aaf dieje mèrrege. Ik denk dè menig lijdinggevende meej jaloerse blikke op die vergaodering zou zitte. Veur de mooiste spietsj moese we bij Roland zèn, waant die laas de roetes veur de Straotparaode veur. Hij had dur hard op geoefend zeej tie. Op ut woord 'Straotparade' dan haha. As unne speer kwaome alle roetes veurbij en hij heej ok al rekening gehouwe meej fietbek en de fietforweurd die nog moet komme. Dus èndig ik meej: ut was unne praachtige Straotparaode meej gezellige kapelle en vereniginge en goei weer komende zondaag! Tot dan, Sloeberke!

Houwdoe!

Slabber

Heej Slabber,
Gij wit oe vraoge ôôk op tèèd te stelle,Slabber. Vraogde gij mij veurige keer of da dur vanuit ôôs Peeërijk nog dilnemers naor Hoeve gaon om daor te zingen. Vraog ik dè is rond un zondagmiddag in de Cammeleur. Krèèg ik te hore dat da al gewiest is. Nouw wit ik nie of dat dur nog meej gedaan hebbe vanuit ôôs. Da hore we wel op de volgende vergaodering. Die is toch al de zondag dun 5e in 't Karrewiel. Ge wit wel. Die vergaodering waor iedereen mekaor haantjes en kusse gift. En alle sprekers uit de raod beginnen allemaol meej, Naomus de commissie huppeldepup wense wij iedereen een goed, gezond en carnavalesk jaor. Maar dees keer ben ik ze veur, Slabber.
Naomus de commissie Sloeber en Slabber, wensen wij iedereen, en zeker alle Peeerinne en Peeje, un grandiôôs, leutig en gezond tweeduzendtwintig. Dos oe eige uit. Trek oe goeie zin aon. En dan gaon wij meej zun alle dun boer op meej Carnaval. We pakke dur intje op,Slabber.
Houwdoe,

Sloeber

Hallee Sloeberke,

Ik gaoi veur jou un bordje brinta regele. Ik moes bij de Appie Heijn wel efkes kèke waor ut schap stond meej de brinta. Ut is echt lang geleeje dè ik brinta naor binne gemetseld heb, schrèfmaot. Ik mieterde d'r altij un zooi suiker in, aanders kreeg ik ut nie weg. Mar goed, de kaortverkoop van de sauwel, dè wor un evenement op zich. Op zaoterdaag om tien uur komen dur misschient wel honderde, misschient wel duuzend Peeje en Peejerinne naor de Cammeleur veur un kaortje. Ut zal wel wir druk worre op de twallette daor! En dringe veur de kassa. Ik hoop dèsse un paor bevèligers hebbe geregeld. Misschient kanne ze bij de Stichting un kaortverkoop veur de kaortverkoop regele. Dègge irst un kaortje moet kope en dègge dan veurrang het bij de echte kaortverkoop. Ik hoop dèsse buite veur un vuurkorfke, gloeiwèn en un bendje geregeld hebbe of zoiets. Want as ge te laot bent, dan kande wel un uur motte waachte. Mar koop veur mèn ok mar un kaortje veur donderdaag. Ik zit ok graog bij de sauwel. Iets aanders: witte gij oftur dur CeeVees naor Hoeve gaon dees jaor? Naor Peejelaand dus? Ut hoef netuurluk nie, mar is toch altij wel leuk. Ut vuult dan as of 't Peejerijk Peejelaand overnimt. Un sort revolusie, mar nie meej fiesiek geweld, marr meej zanggeweld. Mar ik hor dur ègeluk verdraoid wènig van. De Bøxskusz zalle toch wel gaon? En Present is ok altij wel aonwezig, zak mar zegge. Veur ut gemintehuis was ut dan verzaomele om meej de bus naor Hoeve te gaon. In de Laurentiuskerk wassur dan nog un pre-kerstmis aon de gaang en tegelèkertèd liepe dur meese verkleed naor ut gemintehuis. Ut leek wel un sort buitegwone raodsvergaodering van vruuger, Sloeber. Dus ik hoop dè we dur nog wè van te hore krège. De meese wete ôôs tenslotte via ut Weekblad wel te vinde. Ik waacht wir op un mailtje van AlAafke haha. Mar vor degene die ik nie mir zie: un hil mooi kerstfist en un fantaastisch tweeduuzendentwintig. Dè we mar goed dun boer op kanne gaon ut komend jaor. Proost!

Groete

Slabber

Heej, Slabber.

Wé un vraoge stelde gij mij nouw toch wir. Hoe zit ut meej die nieuwe wethouwers!? Ik wit toch niks van politiek! Daor motte veur bij die gaste van de speciaole raodsvergaodering zèn. Daor zèn wel twee dinguskus die ik daor van vèèn. Ten irste vèèn ik wethouwers nun raore naom. Ut zijn meer wetweglôôpers dan houwers. Behalve Renneeke dan, hè. Ten twide zouw dur ook best un Vrouwke bij de speciaole raodsvergaodering meej maage doen. Of, neeje slabber. Dur zit in ut college straks zat vrouwvolk. Wij haole ôôs vrouwe kwotum zo ôôk wel. Meer politiek motte mèèn nie vraoge, Slabber. Effe wè aanders. De kraante en nieuwssites stonde dur al meej vol. Dongen is un kunst dorp. Aafgelôôpe zondag is dur in Dongen un kunstwerk bij gekôôme. En nie zomar wa. Un stukske kunst van 120 duzend dollar. Bij de carnavals vereniging vergadering bij d' Ouwe Sok is, in aonwezigheid van un ontiecheluk volle kroeg, un banaan tegen de keukendeur geduktaped. Ik ben benieuwd hoe lang tie daor blèèft hange. Ik denk dak dur is langs lôôp as ik van Donge ice aaf kôôm. Daorna kèèk ik meej de Straotparade wel wir. Dan ziet de banaon dur uit as de vergete groentes waor Denis ut over had toen tie ut unne zondag over ut grôôte veurspel had. De verhaol kan ik nie nao vertellen. Da motte ze van de stichting mar op de site zette. Ik wit wel dat ik ut un leutig sprookje vond. Gij vroeg mèèn hoe of ik de tèèd meej de fistdaoge deur kom. Ik heb al ut een en aander verteld. Ik gaoi ôôk nog logeere. Das niks veur iemand van jouw leeftèèd, zalde gij wel denke, Slabber. Da is eigeluk wel zo. Mar ik wil wel un kaortje veur ut sauwelen. Zaoterdag mèèrge 21 december om 10 uur is de kaortvurkôôp in de Cammeleur. Ik ben bang dat ik dur neffe pies as ik daor dan pas naor toe gai. Daorom ben ik daor dun aovond dur veur al. Ik hôôp wel dak van ut Cammeleurvolk binne maag ligge. Tis wel winter, Slabber. Kande gij mèèn nie un thermosfles meej warme brintapap brenge? Gewôôn veur as ik toch buite heb motte slappe. Da zouw ik fèèn vèène. Dan pak ik veur jou ôôk gelijk un kaortje, agge wil. Ik gai zelf op "gegarandeerd zitte donderdag" naor ut sauwelen. En gij?

Houwdoe, Sloebber

 

Hee Sloeberke!

D'n irste carnavalsevenemente zitte deur wir op. Ut waore wir geslaogde avondjes. Veurige week nog bij ut Songfestival gewiest en witte waor ik dan van kan geniete? Ut baole van dègge nie bij de irste vèf zit. Of supporters van één van die vereniginge die dan baole dèsse dur nie bij zitte. Ik zaag ut un bietje bij de supporters van de Veterinne. Die hadde best un gènig liedje en netuurluk un goeie zangeres. Want Moniekse Paonis zingt un aorig toontje mee. Mar die zaote dur dus nie bij. De teleurstelling drôôp dur van af bij de familie Paonis en dè vein ik mooi. Ut blèft tenslotte wel un wedstrijd en ge maag best baole as ge nie wint of bij de top 5 zit. En witte wè nog mooier is: op ut ende van 'n aovund zèn ze ut kwèt en dan kande dur gewôn un gezellig pilske meej pakke. Kèk, zo hort ut ok te zèn. Ik ben ut trouwes hillemaol eens meej jou dèttur mir kapelle meej motte doen. Ik ben un bietje ouwerwets aongebore en ut liefste hor ik een laaif kapel en dan nog ut liefst meej zonne grôte soes, zonne gouwe toeter witte wel. Waor is de tèd gebleve dè die kapelle nog tweej, drie of vier vereninginge begelaaide? Die kapelle krege dan wè vrijkaortjes en konde graotis binne. Dè had d'n Royal Tostibend ok geregeld. Ut is aon ôôs un schone taok om de kapelle wir in beweging te krège. De Uitslaopers geve ut goeie veurbild, nou de rest nog. Mar effe wè aanders, Sloeber. Ik kèk al un bietje veuruit. Besefte gij dè de buitegewone raodsvergaodering compleet aanders gaot verlope meej al die nieuwe wethouwers? Eerst mevrouw Lepolder die d'n opvolger wier van Rolfke. As ge trouwes 'Polder' in oew naom het, dan kan ut nie aanders of ge mot de polletiek in gaon. Nou komt Bea nie mir terug, die wor vervange deur Eline. Bea zal wel wir meej de hosdaomes op pad gaon, denk ik zo. Alleen Reneke is dur nog. Die mot saome meej ôôs Marina de boel in ut gareel zien te houwe. Dè is tog aanders vergaodere. Ik ben benieuwd hoe die carnavaleske polletieke partije daor op inspeule! Mar goed, dè duurt nog efkes. Irst mar us de fistdaoge overleve? Gaode gij nog dun boer op meej de kerst schrefmaot? Of zitte gij irst nog in de Sinterklaosperikele? En hoe houde gij ut carnavalsgevuul nog un bietje op peil deze maond? Ik ben altij zo bang dè ut weggzakt de komende maond. Ik hor wel wè veur tips ge het.

Houwdoe!

Slabber

De spijker op zunne kop, Slabber. Unnezaoterdag is 't Aauw Loof dur meej de notenbalk van deur gegaon. Nie omdè ze die hajegejat. Neej, ze hebbe dees fel begeerde plankskemeejnottegewonne. 't Aauw loof won meej ut liedje "Agge mar Leut hèt". Laotnouwnotôôs motto zèn, hè Slabber. En ut liedje paastôkzo goed bij het motto "We gaon dun boer op". Hahaha. Da goainatuurluknie. Ge mot oe songfestival nummer al aaf hebbe veur  ge ut motto wit. Al oe wel. De loeiende koeie prikte wel precies in op het motto. Wiese zij ut motto dan al veuraaf? Of hebbe ze gewôôn geluk gehad? As ut geluk was, dan zou ik as ik hullie waar, snel naor dun Piére de Jong in de Hoge Ham gaonKèèke of dur nog meer geluk in zit. Witte gij trouwes, Slabber, dat de Loeiende Koeieeigeluk die TakkeWijve van de Bosjesmannezèn. Ik ben benieuwt hoe ze de loeiende koeie hullie manne de Bosjesmannenoeme in het kaoder van het motto. De blubber bèère of zo. Hahaha. In de leut klasse, waor ut Aauw loof zo over zong, hebbe BV Onder Ons gewonne. Deze klasse, Blèr du Pee, is un mooie opmaotnaor de sjampionsliek Grand Gala Du Pee. Bij de presentaosie van BV Onder Ons wier ut ôôk al gezeejd ze volgend jaar in de sjampionsliek motte meej doen. Das toch mooi hè, Slabber. Ik mot ut nog wel effkusmeej jou over undinguskehebbe, Slabber. Tis gin kritiek of gemaauw. Ut is gewoon iets waor ik van denk dat ut nog mooier kan. We hebbe in ôôsPeeënrijk zukke leuke kapellen. Die zèn zo creatief en kannezukke leutige en muzikaoleklaanke deur ut DongenselaoteschalleWaorom doen die kapelleniemeejmeej ut songfestival? Un liedje verzinne, een melodietje bedenke en arangere, das toch un mooi project! Dan hedde oe eige nummer. Ge kan unvereniging vraoge om oe te helpen meejzinge of aachtergrondzang invulling of zo. Al is ut mar veur ut totaoleplaotje. Ik daogôôsDongensekapelle uit. Wacht nie tot een carnavals vereniging jullie komt vraoge om hullie te begeleide. Draoi ut om. Over uitdaogegesproke, Slabber. Ik heb zaoterdighillemaol gin nieuwe tekste op ut peeënlied gehoord. Of ik heb niestaon oplette. Of ut was dur gewôônnie. Ik ben benieuwt dat dur op de 8e december op de CV vergaodering wel nieuwe peeënlied teksten worregezonge. Ik zaag un tekst van CV Alaaf. Die hele vereniging durft toch wel bij d' Ouwe Sok op de bar te klimme en da liedje te zinge!?  En welke tekstezèn dur dan nog meer. Zoals ze van ut AauwLoof zongeAgge mar leut hèt. Dan slaode de spijker op zunne kop. 

Houwdoe, Sloeber

Hee Sloeberke!

Veurspellinge veurspelle behort nie tot één van oonze telente neej. Ik von ut ok gezellig meej dun 11-11. Ut was al druk toen ze de raod ginge uitkleeje. Aflegge noeme ze dè bij de stichting. Daornao bij de stunt wassut zo druk dè ik de prins bijna nie heb gezien tijdens hullie presentaosie. Ut schènt dèttie in un kruiwaoge is rondgereeje. Ik heurde wel un toeter ver weg in de zaol. Ik schrok wel toen dun DIP zeej dè Frank gin prins was. Ik docht: gaot Geert dur zelluf nog een jaorke aachteraon plakke? Dè zou pas un stunt zen, dè Geert dieje scepter nie haj wille afgeve haha! Verders heb ik meej verbaozing staon kèke naor Johny Goud op ut podium. Die kan wel un fistje bouwe. Witte hoe oud die mees is? Zeventig! Dè haj ik um niet gegeve. Waorschenluk leeft ie op un dieet van bier, vrouwe en un brooike. Dan haole wij de zeventig ruim, Sloeberke! Wè ge ok jong houdt, is de jeugprins en prinsesverkiezing. De enerzjie die deze jonge gaaste legge in de spellekes en de finaole bij ut veurleze en ut improvisere, dè is ongekend! we hebbe wir un praachtig prinseluk paor, hofdaomes en jeugraod. Die gaon de carnaval van hun leve beleve, schrèfmaot! Eigeluk zou dees stukske ok over ut Grand Gala du Pee gaon, mar dè is nou un week naor aachtere verzet. Vanwege Senseesjen waailaand heb ik gehord. Daor ginge nogal wa Ceevees naor toe en die komme nou ammel massaol naor de Boerefistschuur. Althans: dè hope we dan. Ik horde dè we rond de 16 dilnemers in totaol hebbe. Dè is mar wènig verschil meej veurgaonde jaore docht ik. Mar dè maag de pret nie drukke. Witte wè alles goed maokt? De tekste die alle ploege schrève. Ik neem al jaore die boekskes meej naor huis op op mun gemak te leze. Daor mot ik dan ok onbedaorluk om laache. En dè zal ook dees jaor nie aanders zèn. Dus allenig al veur de Peeënrijkse poezie motte gewon zaoterdaag naor de Cammeleur komme. Zingde gij eigeluk meej één of aandere ploeg Sloeber? Dur zen un paor naome van ploege die ik nie ken. Ik kom gewôn meezinge dieje aovond. Tot zaoterdaag!

Groete,

Slabber

Heej, Slaber. Wa zén wij goed in ut veurspelle van wisslingen bij de hofhouding, zeg. We hebben alle leeje van de raod van 11 deur gezaogd. Wehebbe gesproke meej hullie partners. We hebbe de hofdammes de duimschroeve aon gedraoid. Ut het ammaol nie kanne helpe. We wiese dur wir niks van. Zaoterdag op de 11-11 viering wier ut bekend gemaokt hoe de hofhouding dur kôômend jaor uit ziet. Gewôôn ut zelfde as veurig jaor! Nou Slabber, die zaag ik nie aon kôme. Dan haaje wij gedocht dèt dur gin wisselinge bij de hofdammes zouwe zijn. Ôôk al mis. De helft is vervange veur un nieuwe helft schôône peeërinne. Ook die zaage wij nie aonkome. Dan is dur ôôk nog zo iest as un motto. Daor zaate wij wel in de buurt. De 11-11 viering poster liet ook best wel wat opgelichte tipjes van de sluier zien. "We gaon dun boer op", hoe kôme ze dur op? Boere zèn al zo'n lange tèèd nie in ut nieuws gewiest. Wie maag dè eigeluk verzinne, zo'n motto? Ik mèèn te meene dat de Prins da maag. Toch denk ik van nie. Agge Prins bent en ge mot un spektakulaire onthullende presentaosie geve van oe eige as Prins, dan verzinde un motto da ge spektakulaire kan onthulle, toch Slabber. Dees keer viel ut spectaokel wel mee. Geen rook gordijne en flitslaampe. Gin mistery doek meej schaduwe of prikkelende filmpkes. Neeje, Slabber. Ut was un klompe daans van de road en un kruiwaoge veur de Prins meej zun adjudant. En de raodsleje die wiese nie eens hoe dè ge klompe aon doet. Ze dochte dè ut haandschoene waore, hahaha. Neej slabber, spectaokel was ut nie. Ut was wel aorig gezellig, zou Renè Broeders zegge. De gemiddelde leeftèèd was laoger dan aandere joare. Er was veul jong volk. Daor over gesproke, Slabber. De nog jongere jeugd die kon dur unne zondag ôôk wa van hor. En die brakke worre steeds eige geraoider. Doen ze meej met de Jeugd Prinses en Prins verkiezing. Staon meej al dur hullie verzaomelde punte in de top 3. Dan maagde meej doen in de lèste ronde waor de Prinses en Prins wordt bepaold. Zegt dur gewôôn intje, Ik wil geen Prinses worre. Ik stao mèèn plakske in top 3 aaf aon un aander. Zegt dur daorna nog intje da die gin Prins wil worre en staot ôôk zun plekske aaf. Man man, Slabber. Da vèèn ik stoer. Da durfde wij nie, hè? Dur is toch mar un mooi koppel Prinses en Prins uit gekôôme. Daor gaot de jeugd veul leut meej belèève. De jeugd heej ut motto "Dreke gaot dun boer op". Das frapant hè. Andreo zeej dat dees motto geheel per ongeluk zoveul op ut grote motto lèkt. Dè zal wel ja, hahaha. De kop is dur aaf, Slabber. Op naor ut songfestival. Daor kreeg ik trouwers post van. De redaksie van dees kraantje heej un bussel inzending gehad veur ut songfestival. Allemaol tekste op de melodie van ut peeënlied. De inzending mot natuurluk nie noar de kraant mar naor de commissie van het songfestival. Ut is nog mar twee weke veur dat dè fist is. Dus ik weet nie of ut nog op tèèd is. Aanders zou ik wulle voorstelle om ut bij de CV vergaodering te zingen. Aon ut begin van de vergaodering één van de alternatieve en aon ut end ut originele peeënlied. Allebei de kere meej begeiding van de hofkappel. Is da gin leutig idee, Slabber?
Houwdoe, Sloeber

Hee Sloeberke!
Ut was me wir un weekend zeg, sjonge jonge. Ik ben al hillemaol in de stemming veur dun elluf elluf. Zaoterdaag irst naor de Peevuurblussers, altaans: dè was ut plan. Irst nog efkes naor ut bevrijdingskonsert in de Cammeleur en dan afpilse bij Jaanse. Mar dè viel nie meej! Ik moes aonlsuite in de rij die veurbij de Plugro stond. Ik heb dur un hallef uur gestaon, maot! Ik wit nou uit mun hoofd welleke kleure de paaspoppe hebbe en welleke aonbiedinge dur deze week zèn. Nao dè halve uurtje mog ik binne van zonne breeje vriendelukke mees meej zon V op zun kraog. Ik zeej: is dè normaol dè ik hier un hallef uur mot staon waachte? Hij zeej: ik wit nie wè ge staot te mauwe, ik staoi hier dun hille aovund al. Was ik gedist, Sloeber! Ik kwaam binne toen Hevvie Hoempa hullie leste toontjes uitblieze. Daornao kwaam de Stichting en dè heb ik netuurluk meej bovenmaotige interesse gevollegd. Danny de Veurzitter won de Faierbalsjelluns, mar ik zaag dèttie stiekum diejen bal naor aachtere gooide! En nog wonnie de finaole! Dè riekt naor vriendjespolletiek, schrèfmaot. Ik denk dèsse Danny gematst hebbe omdè tie in de raod komt! Verders heb ik nie veul spannends gezien, mar dè kwam mir omdè ut zo druk was en uit moes kèke dètter nie heul de tijd een klets bier over mij hinne kwaam! Zondaags meej un brakke bakkes naor ut Vaartje. Ut was gezellig druk, mar gelèk ok rustig. In de pauze wier un soort van ontdek je plekje gespeuld. Dè was un aorige puzzel, om mar in ut thema van de vergaodering te blève. Ge kon kaortjes veur de raodsvergaodering winne, dus dur waore veul fanatiekelinge. Op ut end wier Joyce van Loon ok nog verrast meej 'spullekes uit Chinao'. Daor was ok un balleke bij, mar die was nie heet. Ge kan tur wel heet van worre as ik Jan van Donge mag gelove. Ut mooiste wè Joyce kreeg was un stokske meej serpetines. Eigeluk waore dees kadookes veur Max bedoeld, mar die was heul rustig. Misschient heej tie op dieje mèrrege wel rotte gebakke aaier erreges op. Ut leek wel of ie in ut zwart gat zaat, mar dè kanne ok de gaote in ut plafon van ut Vaortje gewiest zèn. Al meej al un mooie veurbode op un goei weekend. Irst de grote raod en zondaags de kiendjes. Ik laotut mar over me hinne komme, dè lekt mij ut beste. Mun pakske nog effe naor de stomatiek brenge en mun medaillies oppoetse. Komde gij irst laangs mij, Sloeber? Dan vatte we dur bij mij ene op un goei carnavalsseizoen. Tot zaoterdaag!

Groete,
Slabber

Ha, Slabber.

Ut naodert en ut naodert. De hille mik mak van Carnaval staot wir veur ôôs deur. Ik ben zo benieuwt.Ut lèkt dur op dak ieder jaor nog meer nuuwschierig wor. Slabber, gij zeej dat ut motto veur dees jaor iets met beeste en boere gaot zèèn. Ik kan oe uit ervaring meej ôôs hond vertelle, as beeste gaon boere, dan motte maoke da ge uit dun buurt bent. Daor van goade haloeziejonere. Hahaha.Trouwens, gij had ut veurige week ôôk over unn nieuwe naom veur de kanselier. "Speltie". Wordt Michel Sperltie dan kanselier? Witte gij wir meer dan ik, Slabber? En wat gaot de huidige kanselier Vincent Timmermans dan doen. Wordt die nouw al Prins. Tis trouwes wel zo, Slabber, dat kanselieren niet mogen opspelden. Dat doet de Prins. Meschient is ut daorom wel dat Vincent Prins wil worre. Dan maagtie wel opspelden. Zoals ik twee week terug al zeej: Zouw tie wulle. Ik heb is zitte nao denke, Slabber. Wè zoude gij dur van vèènde as wij saome is meej deeje meej Blèr du Pee? Nartuurlijk hebbe we ut dur un paor jaor geleje is over gehad om meej te doen meej het Songfestival. Toen zeeje we dat ut, veur iedereen meej un uitstekend gehoor,beter is as we nie meej doen. Maar naor un paor jaor Blèr du Pee denk ik "waorom nie? ". As iedereen zo denkt as wij, dan doet dur niemaand meej. We zouwe ut dur op kanne waoge. Dan schrèève we un aandere tekst op ut Peeënlied. Iedere kappel kan ôôs dan begeleije. Klaor. Of zouw het Peeënlied un speciaole staotus hebbe? Maagde daor nie meej solle? Krèède dan meteen al min punte? Ik weet ut nie, Slabberke. Ik durf ut eigeluk nie aon. Mar, ik daog iedereen uit. Of ge nauw al meej doet of nie. Schrèèf un aandere tekst op ut Peeënlied en schrèèft oe eige in. Dan wordt ut un wedsrèèd in un wedstrèèd wie dun beste tekst schrèèver is. Das toch leutig! Ik gaoi die gene die dees durft en doet zeker eervol vermelde in mèèn bijdraoge hier in dees kraantje. Daor zouwde ut toch allenig al veur doen! Hè, SLabber.

Houwdoe,

Sloeber

Sloeberke!

Un adjudaant die Prins wor, ik mottut nog meemaoke in ut Peejenrijk! Dur zèn van die ongeschreve regels bij de Stichting (en die zen dur net zoveul as geschreve regels trouwes) die ge nie snel ziet gebeure. Prinse die terug gaon naor de raod beveurbild. Of adjudaante die Prins worre. Mar regels zen gemaokt om overtreeje te worre, zeg ik altij mar. Vitteraone ginge ok nie herintreeje bij de Stichting en dè heej Han den Boer dan wel wir gedaon. Ge haj toen die gezichte motte zien van die ouwe bramme, Sloeber. Laache! Mar goed: tradisies kanne veraandere. Ut Bler du Pee wasser irst ok nie, mar is nou al jaore un sukses. Peejrijks got talent gaot komend jaor zun tweede jaor in; dè was veurheen d'n jeugdsauwel. Dus misschient zien we ok wel verrassinge bij de raod. Al wit ik nie wè ut protocol dur precies over zéét. Ut zegt in ieder geval wel dè ut  dees jaor op 9 november elluf elluf is. Ik heb d'n poster al op Feesboek veurbij zien komme. Ik zie un trekker, un vèrreke, un kiep, un koei: ut motto zal iets meej boere of beeste worre denk. Ik ben ok benieud naor de jeugd. Daor gaot ok un tradisie overboord. Ze gaon ut motto pas bekend maoke meej de JeePeeVee, dè gaot de nieuwe jeugdprins doen zeej Michel Speltie. Trouwes un mooie naom veur un nieuwe kanselier: Speltie haha! Speltie um op of nie! Mar goed,wèzer worre we nie van al dees kletspraot. Ik denk dè ik ok mar us bij de Peevuurblussers gaoi rondkèke, net as gij Sloeber. Astur meese bij zèn die ge aanders nôôt nie ziet, dan motte oplette. Bende gij al weze veurpruuve bij un oktoberfest, Sloeber? In ut Fèèr of gewôn bij de herremenie in de Cammeleur? Of bij ut Boktoberfest? Ik heb ze ammaol mar us un kirke overgeslaoge. Mar meer onder dwang van ôôs vrouw. Ze zeej: of ge bleft nouw thuis of meej de carnaval! Ik heb mar aaier veur mun geld gekoze en thuis un borreltje ekstra gepakt. Want de carnaval die wul ik nie misse, veur gin goud!

Houwdoe!

Slabber

Halee, Slabber.
Jonge,jonge. Wa schiet dun tééd vurbij zeg. Ik ruik de braand lucht van mannekepeej nog. En nou lees ik jou irste vuraol al wir in dees kraantje. En de irste vergaodering meej de carnavalsverenigingen is ôôk al gewiest. Ut klopt ôôk wel. Ik zaat van de week tusse de rengel deur munne tuin in te kééke. Ik zaag dat ut gras nimmer groeid. Dat dur meer blaoiere deur de tuin ligge dan dat dur aon de bôme hange. Das precies dun tééd dat UT carnavalskriebelke bij méén begint. Ge ziet dan overal de leut van in. Ge krèègt inspiraosie om creative dingen te bedenken, maoke en uit te haole. Creativiteit uit haole? Ik heur jou denke, Slabber. Wa is dé nouw wir? Ik zal un veurbild geve. Ik wandel, nao un bezoek aon onze ome Sjors in de Volkaert, langs da weike meej kiepe en getjes. Ik vein ut dan leutig om unne stevige blaot te doen. En kééke hoe of die getjes daor op reageren. Nie biezonder creatief. Maar wacht,Slabber. Kom ik bij da weike aon. Leeg!! Dur is geen kiep te bekennen. Da bedenk ik dan hè En mot ik gelijk al un bietje in mun eige laache. Dan bedenk ik, dur is hier gekkiggeit uit gehaold. Daor mot ik dan hardop om laache. Komme daor twee meese aon gewaandeld. Zo van ôôs leeftééd. Die zien méén laache. En ik zie da hullie da zien. Ik zeg nog grinnekend van de lol tege die twee, Hil ut weike is leeg. Ja, zeej een van die twee. Da komt omda dur un gat in zit. Ik laach wa minder en zeg, ow? Ja, zeej die aandere van die twee, aon de bovenkant. Slabber, we hebbe dur nog zeker vijftien minute staon schaotere. Das creativiteit uit haole. Tis wir begonnen. Ik gaai mar is bij ut fisje van de Peejvuurblussers op vurkenning naor de creativiteit in de saomestelling van de nieuwe Raod van 11. En of da ze un nieuwe Prins hebbe veur Adjudant Han. Of zouw tie zelf Prins worre? Zouw tie wulle, Slabber. Hahaha.
Houwdoe,
Sloeber

 Hallee Sloeber!

Jao, ge leest ut goed: Aaiersokke dus. Ut carnavalseizoen is nog nie begonne, d'n irste CV-vergaodering nog mar aamper aachter de rug, of we kanne al un nuuw woord aon dun dikke Dongense Vandaole toevoege. Wie ut nou precies zeej aafgelope zondaag wit ik nie mir. Ut haj iets te maoke meej d'n mursjendaaizing van Max. Die verkocht sokke van de Aoli Expres, veur un zaacht prijsje wir netuurluk, mar was vergete patent aon te vraoge bij de kaomer van miskoophandel. De raod haj bijna dezelfde sokke, mar dan veul mooier! Mar veurdè die manne hullie stinkvoete op toffel legde, ging ut al over aaier bakke. Normaol doededè nao un avondje stappe zodè ge saanderdaogs ginne kaoter in oew kop het. Max en Erikske gaon nou al aaier frète veurdè ze gaon drinke. Ze gaon dus ègeluk preventief te werk en dè zou in hullie geval wellus nie onverstandig kanne blèke te zèn. Ge ziegut wel, Sloeberke, de irste speldeprikskes zèn alwir uitgedeeld. Ut was goed druk bij de Stapperij. De raod haj zon laange toffel dè ge kon denke dettur bierpulle op zouwe komme te staon. Un goeie Duitse aovond was dur niks bij. Verders gaaf de Stichting wè weg, peejesjaole om precies te zèn en wastur nouw al gemaauw over de sauwel. Roland zeej ene keer Straotparaode en de aandere kir Straatparade en kreeg gelèk meej Toontje aon de stok. Bij John Schoormaans konde we endeluk iets van un nek ontdekke. Hij moes pille slikke van dun dokter tege de pijn en die tikte zo zwaor aon dettie gin bier mog hebbe. Ge leest ut wel: dun irste vergaodering was als vanouds en daor ben ik allenig mar blij om. Konde we nog iets afleide van afscheidnemende raodsleeje? Nee ègeluk nie. Dennis (laach us!) van der Wee wastur nie, mar die is al maonde op treeningskaamp om zun gewicht op peil te houwe. Mar dè zal wel zèn omdè tie aanders nie mir in zunne smoking paast. Dur waore allenig wènig hofdaomes, dè wel. Charlotje wastur as enige, mar die was meej de Peevuurblusserspromosietoer onderwege. Saome meej Josje deej ze aon de nodige Pee Er veur hullie fisje van 2 november. Dè deeje ze saome zo goed dè ik denk dè Josje misschient wel un nieuwe hofdaome wordt. Wie tur gaot stoppe is veur mèn dan wir un raodsel. We motte die daomes mar us onder vier oge ondervraoge, Sloeber. Ze zalle dur allemaol wel zèn op2 november. Zie ik oe daor? Ut is bij hullie residensie, kanne we lekker te voet naor de kroeg en rollend trug naor huis!

 Groetuh,

Slabber

We zen in vurm”. Ut motto van afgelôpe carnaval. We veul vurme gezien. Da was ut motto van Prins Andreo LX, Frank Snijders, die saome meej Adjudant Han veur ut twide jaor veurop gaot in de polonaise. (Volgus ôôs komme ze ôôk veur un derde jaor) Peejenploeg 2018-2019 werd Blaaskapel Hoe Ist?!

Eva als prinses en Rav als Prins gingen met hun hofhouding ut Peeënrijk in met het motto “Dreke al 44 jaor un Peeke”. De 4x11 jaor is gevierd met un geweldige kindermiddag.

Ze kwaame, zonge en wonne ut Grand Gala Du Pee. “Tis Raok!” zonge de Uitslaopers & Friends.Dees keer gin Peej CD maar un download op ggdp.nl De publieksprijs werd gewonne deur de Bøxskusz.

Een stralende dag meej mooie klanken maokte ’t Mays Kabaol mid-winterkampioen op de straotparde. Dames HV Dongen name de 1e prijs bij de carnavalsverenigingen mee.

Nun paor leutige sauwelaovende waorveur de kaorten bekaant nie te krijge waore, wier gewonne deur Nacht Burgemister Bart van Kerkhof. Op zaoterdag kreeg tie ôôk dun publieksprijs. Dat lukte Erwin van Empel als Pater van Geloven op vrijdag.

In Peeënrijk zit tallent. Zang, dans en sauwels werden door de jeugd aon un volle zaol getoond. Rik Broeders was Peerke Peeënpiraat en werd als beste jeugdsauwelaar aangewezen.  

Nog mar één week veur carnaval was “Ut Gtote Strip fist” ut thema van ut grote veurspel. Matthieu Verlinde werd daor deur Prins Andreo LX benoemd tot Peej van ut Jaor.

Veule onderscheidingen viele uit un wolkbreuk tijdens de lindjes regen. René Jansen kreeg un Groot Officier opgespeld. Fruitmaande en Carnavalsmis hore ook bij Carnaval. Da houwt oe in vurm. Net as de ouderenmiddag waor gezang, sprookjes en aander vertier ôôs ouwevandaoge hebben vermaokt. Vermaok was dur ook op de Speciaole raodsvergaodering. De politieke partijen, echt en ludiek, betraden de arena en vurmde un nieuw beleid. De Gentlemen of Dongen hebbe de jeugd drie daoge deur de feestmangel gehaold en in top vurm gebracht. Top!!!

Uitbundig werd veur un goeie vurm in de intocht gesport. De grote optocht was met recht een grote optocht. Daor wonne bij de individuelen CV met z’n 2 door ut niet zien van verbaand en de takenwijve naome de publieksprijs mee.  Bij de groepen skydive-de TisWaUtIs naar de 1e plek en de publieksprijs was veur de Begaoiers. Bij de waogens vingen CV de Vaortse Kloekers een intje en dat intje stond ook op hullie beker. De Peeveurblussers kwaome thuis meej dun publieksprijs

Regen en wind waore net op tijd weg veur de kinderoptocht. Zouwe de worstjes van de CV Schuimkes die ze naor Klara gebrocht hebben, werke? Ut leverde un prachtige kinderoptocht op met bij de individuele Sanne van Mossel die als Lolly meisje won. Bij de kleine groepen won Max Verpeekes met We racen dur ut PeeÙnrijk. Bij de grote groepen was vlogen CV de radddraaiers naar de irste prijs. Zotste Peeke was Wessel Damen en Zotste Peeërinneke was Maud Schakenraad (Glimworpjes).

Met een explosie van licht en vurm kwaom de lampkusoptocht deur ut Peeënrijk naor Mannke Peej. De vlamme van Manneke Peej sloten ut Carnavalseizoen. Traonen van geluk vloeide bij ut Peeënlied. Daorna moest de sleutel terug van Prins naor burgemister. De publieksprijs bij de slotpolonaise was voor Kanselier Vincent. Meej zèèn  verhaol van de omzwervingen van dieje sleutel sloten we Carnaval af zo as ut heurt. Mee un groote glimlach.

Houwdoe en tot volgend jaor, Sloeber en Slabber.

Hallee Sloeber!

Ik durref ut nou veur ut irst echt uit te spreke: ik ben in vùrm! Nao aafgelope weekend haj ik ut gevuul dè ik voldoende getraind haj veur de komende carnaval. Ik krèg dè van blaoskapelle, ut ultieme gevuul van carnaval vin ik dè. En dun Pee van ut jaor is ôk unne goeie! Thieu heeft al zoveul gedaon dèttie zun ège ok mar Prins heej gemaokt. Ik wit nie of iedereen dè un goeie grap vindt, mar ut zij Thieu in ieders geval vergeve. Toen zondaags meej un brakke bakkes bij de CV-vergaodering van de Viersprong. Die hadde ze ok buite kanne houwe, zo werrum as ut was. De pauze was buite, want Max haj un buitetap geregeld bij Fredje en ge mogt 11 minute graotis drinke. Daor raokte van in vùrm, Sloeber dè kan ik jou wel vertelle. Ut wor un fantaastiese carnaval meej fantaastiese optochte. Ik ben vaok weze kèke bij de waogebouwers en de kwalitèt zal hoog zèn. Ik ben allenig nie weze kèke bij de loopgroepe en de individuele. Daor maokte John Schoormaans nog un opmerking over en un bietje gelèk heet ie wel. Ik heb allenig gin tèd om elleke kir laangs 60 dilnemers te fietse om te kèke wè ze ammel aon ut sjouwe zen veur alle optochte. En as ik laangs alle dilnemers van de grôte optocht wil gaon, dan krèg ik netuurlijk van de kinders op mun nondeju dè ik ôk langs dilnemers van de kinderoptocht mot gaon. Dus ge mot erreges oew priejorietète stelle. Mar ik waordir ze allemaol, alle dilnemers, grôt of klèn. Misschient dè ik ut zo kan aafkope, schrèfmaot. Mar de carnaval maag beginne. Ik heb overal kaortjes veur, veur ut Vitteraonebal en de Raodsvergaodering. Over dieje Raodsvergaodering, en dan de toegekende kaortjes, dè was nog wel un dingeske. Veul blije gezichte en un paor sjaggerènige. Ik zal mar nie vertelle hoe ik dur aon kom, Sloeber! Nie omdè ik ze in ut ielegaole cirkwie heb gekrège, mar omdè aanders ik munne identitèt verraoi haha! En oonze preivussie is ons hèlig, of nie dan! Hoe dan ôk, vanaaf mun leptopke wens ik iedere Pee en Peejerin un ontaord goeie carnaval toe. Zurreg dègge 5 daoge in vùrm bent en bleft. Op tèd ete en goed drinke zeej ôôs moeder altij. En veural geniete geniete geniete, want dur is gin beter lève as un goei!

Fène carnaval!!

Houwdoe!

Slabber

Heej Slabber. Ligde gij ook al bij de brievenbus. Dees week valt ie op de mat hè. Ut Peeke. Ik kèèk daor altei enorm naor uit. Ik weet nog van de leut die wij haje van toen wij ook nog meej deeje mee dun optocht. Dan kwaam ut Peeke en dan blaoderde zo snel mogelijk dur deur. Kèèke of ge dur in staot meej oe krejaosie van vurig jaor. En as ge die dan gevonde had, dan belde we mekaor meej dun draoischijftillefoon. Hedde ut gezien. We staon op ut middeblad!! Da waore nogis tijde, heej Slabber?! Tegusworrig kèèk ik uit naor wa de verenigingen hebbe geschreve. Ze verklappe dan al wa van hullie krejaosie vur dun optocht. En, nieuwsgierig as da wij zèèn, daor smul ik dan van. En smulle das goed veur mune vurm, hahaha. Neej, serieus Slabber. Da tipke van de sluier da verenigingen ôôs geven in ut Peeke da is belangrijk. Ut is een verlengstukske van hullie  krejaosie. Ge mot ut zien as un opmaot. Net as bij un goed muziekstukske. Agge da tipke van de sluier het gezien in ut Peeke en ge staot dan langs dun optocht, dan krèède un ahaa belèèving..  Teminste, da kan zomar gebeuren. Onderbewust bende in staot van paraotheid gebracht om hullie  krejaosie te ontvange. Ut komt dan net wa intensiever bij oe binne. En da is waor ge veur naor de optocht komt, toch? Carnaval is ut fist van de leut. Laachen dus. Daor motte maor is wa op verzinne veur de optocht. En dan liefst ôôk nog is in ut zotte motto van dun Prins. Da val nie altij meej. Meej zo'n opmaot in ut Peeke hede as clubke un extra kaans om dur un leutige draoi aon te geve. En wij as publiek kanne alvast beginne meej geniete. Slabber, das toch mooi. Ik lig vanaaf nouw neffe de brievenbus. Dan valt ut Peeke binnen. Veur dat ut Peeke de grond raokt vang ik um op en blaojer naor de stukskes van de verenigingen. Dan kan ik lekker gaon veurspelle meej welke prachtige vurme ze dees jaor wir deur ut Peeënrijk trekke. Ooooo, ik kan nie waachte. Over veurspelle gesprôôke. Na Ut Grote Veurspel zoaterdag, lees ik de rest van ut Peeke. En nartuurluk ôôk meej hil veul plezier. Och ja, Slabber. Wè veur superheldpaokske doede gij aon zaoterdag. Ut Grote Veurspel heej dees jaor as thema "Ut grote Strip Fist". Ik daacht irst wa aanders mar Dennis Ariëns zeej dat ut om strips van superhelden gaot. Ik kom as Lucky Luke of as Mega Mindy. Ik mot gewôôn effe kèèke wa paast.

Houwdoe, Sloeber.

Hallee Sloeberke,

Ut gaot nou toch echt serieus richting de carnaval. Ik krèg op Feesboek ammel herinneringe van de carnaval van veurig jaor binne. Ik zie fotoos van de lintjesrengel en dun optocht van veurig jaor. En nie allenig van mèn, mar ok mun 'vriende' zen ze ammel aon ut dele. Aafgelope wiekend  was ut me un wiekendje wel, schrèfmaot! Ik was één van de gelukkige die veur de vrijdagaovundsauwel nog un kaortje kon bemaachtige via ut tikkutsiesteem van de Cammeleur. Ik kwaam op mun gemakske binnelope om zeve uur, mar dur was gin zitplak mir te krège. Mar in de fwajee, oh nee ik mot tegesworrig grant café zegge, kon ik de sauwel prima vollege en ondertusse gewôn un pilske pakke. Dè was ideaol! Ut was allenig soms wè rumoerig en dè snap ik dan wir nie, Sloeber. Ge het al geluk as ge un kaortje heej kunne bemaachtige, dan gaode daor staon te ouwehoere. Gift dan dè kaortje aon iemand die wel zunne klep dicht wil houwe op zonne aovund! Mar goed, gelukkig heb ik ut miste kanne vollege. En ut was laache geblaoze. Ik zou hier best wè grappe wille opschrève, mar dur zèn sauwelèrs bij die elke twee zinne un grap hebbe. Dè is nie bij te houwe! En bij unne goeie grap hort ok de miemiek van un sauwelèr. Vaok komtur veur un grapke al un gemin laachje. Of pretôge gericht op Marina of André Vonk. Zo van: nou mot ik jou hebbe! Witte wie dè ok al kanne? Die kanjers van jeugdsauwelèrs. Zo as Jelle diejen condoom richting zun bruur Bram gooide: magistraol. Of diejen klène Rik Broeders, die daor in de ton staot van: kom mar op, ik ben nie bang! Of Freekie meej zun Peejeploeg, wè un kreatieve woordspeling. Jao Sloeber, ge mot dur ôk zondaag bij zèn gewiest. Dieje sauwels wiere aafgewisseld meej laaif zang, pleebek en geturn. Ik denk dè Peejerijk got talent wel un vervolg zal krège. Wè in ieder geval gun vervolg krègt, is ut veurseizoen van de carnaval. Zondag us kèke bij Erik Broeders thuis en daornao naor ut Grote Veurspel, oh nee ut Grote Stripfist. Ik gaoi as Betmen, lekker strak in ut pak. Zie ik dur ôk us appetèteluk uit veur de vrouwkes haha. Hoe gaode gij? Ge maag best as Robin, ik heb nog wel un zorromaskertje veur oew thuis ligge.

Cie joe soen!

Groetuh

Slabber  

Heej Slabber. Gij was nie dun enige die vond dat ik wa veurbaorig was meej mun voorspelling van de Prins veur volgend jaor. Man, man, man. Wie van de raod van eluf heej mèèn daor nie over aon gesprôôke. "Da kaande nou nog nie wèète". "Hoe komde doar nouw bij". Och jonge, wa vèènde ze dur wa van bij de road. De erigste was Andreo zelf. Ik zaag um meej de presentatie van GGDP.NL. Das leuk joh. Op ggdp.nl kaande alle nummers van dees jaor downloade. Ut is un digitale PeeCeeDee zeg mar. Laoter komt daor ôôk nog alle veurige jaore op. Mar goed. Ik sprak Frank Snijders daor. "We motte nog gaon carnavalle, en gij het ut al over volgend jaor", zeej tie. Hij zeej ut best fel, veur zèèn doen dan hè,Slabber  Slabber, agge bij de waorheid zit, dan wordt dur gereageerd denk ik dan mar. We zalle ut wel zien. Wa we irst goan zien, en hôôre natuurluk, is het gesauwel van de leutigste Peeje van ôôs Peeërijk. Ik zie dur enorum naor uit. Lekker schuddebuike op grappe over de geminte. Traone meej tuite laache as ze de road van eluf te zot maoke. Gieren brullen meej grappen over hullie typetje zelf. Och, Slabber, Ik vèèn Sauwelle zou leutig. Ze zouwe da gewôôn vaoker motte doen.  Bij de start van ut seizoen. Un dag nao 11-11 of zo. Dan rond de kerst noggis. Gewoon lekker de winterbreak breke. Dan natuurluk meej ut al jaore georganiseerde sauwelwiekend. Hoe lang is da eigeluk al, Slabber? En dan om de zomer deur te kome un zomer sauwel. Da kan beveurbild meej de kermis. Daor zette ze toch al un podium neer veur de een of aandur artiest. Geluid kan via al die atraksies. En witte wa, Slabber. Dan kanne dut hil, hil hil veul Peeje de sauwel zien en hôôre! Niks gin kaortjes. Gewôôn dur bij zèèn agge da wilt. En kermisse trekke altij veul jeugd. Die meese die de sauwel organiseren kanne dan dieje jeugd dan aonspreke en uitlegge da zij ôôk zouwe kanne sauwele. Da ze daorbij geholpe worre. Dan zou ut zomar kanne da de jeugdsauwel un volgend jaor gewoon uit zun voege barst van de dilnemers. Dees jaor krèège we 4 dappere dilnemers bij de jeugdsauwel. Das ôôk al wa. En dees jaor is dur ôôk un Peeënrijk Got Talent. Eigeluk is da wel un goed idee. Ut wisseld ut laache aaf meej aandere sorte van vermaok. Daor zouwe ze bij de grôôte sauwel ôôk over kanne dekke. Nou heb ik nog wel wa gehord van Adjudant Han toen tie mèèn kwaam vertelle dak veul te vreug waor meej mun volgende Prins veurspelling. Eigeluk ging ut meer over waorom hij nie was meej genôôme in die veurspelling, hahaha. Bij deze Han, ik denk ôôk da gij blèèft as adjudaant. Han die zeej dat dur dees jaor un verrassing zou zèèn bij de Sauwel avonde. Wa zou da zèèn, Slabber? Hapjes veur iedereen in de zaol? Of un live verbinding veur iedereen zonder kaort da ze thuis kanne kèèke?  Of komt dur un mistrie gest? Ik mot zegge, Han maokt ut wel spannend zo.

Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeber!

Gij èndigt meej nogal een gewaogde uitspraok veurige week. Denkte gij nou al te kanne wete of dun huidge Andreo vollegend jaor ok gewôn wir Prins is? Motte we daor irst nie un huilsessie veur aafwaachte bij de verbranding van Manneke Pee of iets dergeluks? Ik ben ok nie gewiest op Dreke gaot ut viere, mar zaag wel un filmke veurbij komme dè Andreo XL ging sollicitere bij de Dansmariekes. Ge mot mar iets bedenke om in vùrm te komme, schrefmaot.

Ut is nou efkes rustig tot aon de sauwel. Die manne en vrouwe zen vaast druk aon ut rippetere en traaioute. Zouwe die sauwelèrs ammel een oefenton in de garaozje hebbe staon? Zekers veur de debutaante lèkt ut mèn belangrèk dèsse zon ton un bietje kanne aonvuule. En dè hullie partners ammel meej rooie lampkes lope te flikkere. Ik zou wel us vlieg wille zèn as Josientje of Huub aon ut oefene is meej hullie ège.

Neeje, de komende weke kanne we op ut gemak laangs alle waoges. Op ut gemaak, want al die waogebouwers witte dè ut nog lang nie aaf hoeft te zèn. Die worre onrustig as ze tege de carnaval te rustig zèn, Sloeber. Om alle bouwplakke te bezuuke motte un hille maraton lope, schrèfmaot. Al issut mar omdè ge bij de leste plak al zoveul bier aachter oeuw kieze heej, degge un hoop kilometers ekstra lopt. Mar ut is leutig hor. Al die ploege organisere ammel un bouwmaraton. Dan kande un bietje meehellepe en tegelèkertèd un bietje soosjelaaize. Bij Barstmarlos hajje ze zellufs de smoking sukkers geregeld veur ut ete. Daor krède wel enerzjie van, die manne kanne un stukske vlees aordig oproke. Vollegende week issut in ieders geval bij de Peevuurblussers en bij de Peekes maraton mar ik denk dèk gewôn mar un algemeen rondje maok. Kèke of bij de Kloekers en in de Bouwhal ok wè aksie is. Over een rondje lope gesproke: dè gaon we ok doen bij de U ER EL presentaosie van de liedjes van ut Grand Gala du Pee. Un ouwerwetse kroegetocht, un Straotparade mar dan allenig meej muziek in ut café. Un vernieuwend ideeke van de Uitslaopers en ut afschèd van de PeeCeeDee. Hij zat eraon te komme, dè afschèd. Als ik goed tel, hebbe we vèfuntwintig PeeCeeDees gehad, ooit begonne meej die kneiterhit van de Klinkers. Dieje CeeDee was toen ok hil vernieuwend en un grôt sukses. Ik hoop dè de Uitslaopers dè ook hebbe meej dur U ER EL. Ut zal effe wenne zèn. Zie ik jou om elluf over aachte zaoterdaag bij Park Vredeoord? Vast wel haha!

Groete

Slabber

Heej Slabber.

Wie het dur nog kaortjes veur huppeldepup. Das wak lees en hoor. Kaorten zijn gewôôn nie te krèège joh. Iedereen staot in de digitaole rij veur un kaortje te kanne kôôpe. En dan zitte daor in dun aonslag meej al oe digitale spulleboel die ge mar kan vèènde. Is ut 11 uur en goat de verkoop open. Pieste nog neffe de pot. Springt oe bestel scherm op al de spullenboel op UITVERKOCHT! Das nie normaol, Slabber, hoe populair de evenementen zén in ôôs schôôn en onvolpreeze Peeënrijk. Volgens mèèn kande wel 5 sauwelavonde houwe en 3 veteraoneballen. En ge kan de Cammeleur niks verwijte hor. Die doen dur alles aon om meese daor weg te houwe. Ze hebbe ut podium uit de zaol weg gelaote. Toch komme meese naor de veurstelling. De zaol is te klein en nog komme de meese naor de Cammeleur. Dur is gin doek in de zoal waor de act verrassend aachter vandaon komt nadat de zoeklichte op ut gordijn ut spannend hebben gemaokt. En nog hè, nog komme de meese. Ze hebbe teweinig toilette georganiseerd. Maor de meese bleve kôôme zo da ze dixxies buite moesse zetten. De tappen gaon te langzaom en ut koffie apparaot is traag. Toch blèève de meese kome. Ze hebbe op de jeugdprins en prinses verkiezing middag zelfs gin chips verkocht aon de kientjes. Ze hebbe de chips aon de raod van 11 gegeve. En nog kwaame de kientjes naor de Cammeleur un aafgelôpe zondag. Daor vierde dreke dat ie ut kinder carnaval vuer de 44ste keer in de leut veur mag gaon. Volle bak heb ik gehoord. Gehoord, Slabber, want ik ben nie gewiest. Gij wel? Ik ben benieuwt of dur nouw wel chips te krèège was. En dan wel veur de kientjes hè, hahaha. Ik denk dat ut nie aon de Cammeleur leejt dat de kaortverkoop zo storm lôôpt. Mar wa dan wel? Zelf denk ik dat we ut veural zelf doen, Slabber. Da kaande al sinds jaor en dag zien aon de bezoekers van de optocht. Daor kôôme toch altij veul meese op aaf. De meese zien gère wa de buurvrouw of die vent van om dun hoek heej gemaokt of wat ie kan. Daor hedde gin bekende Nederlander of holy of bolywood ster veur nodig. We vèène ut veul leuker as gewôôn iemand uit Donge wa kan en da laot zien. Van Peej veur Peej!!! We zèn toch ôôk nie veurniks ut gewoonste dorp van Nederland. Laot ôôs mar gewôôn gek doen. Da zou un mooi motto veur volgend jaor meej carnaval zén, Andreo. En waorom zeg ik da tegen Andreo? Ik wit denk ik toch al wel dat ie ut volgend jaor wir Prins is.

Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeberke,

Ut was unne natte, mar gouwe Straotparade, schrèfmaot. Ut rengelde dettut ut gôôt kande we wel stelle. Koud wassut nie, winderig wel. Dè zeej ôôs vrouw ok smaondaagsmerrege, mar daor kan ik beter nie op ingaon. Ik daacht nog: zak meej die wind en rengel un termosjurt aontrekke, mar ik war blij dè ik da nie gedaon haj. Mun bloesje stond straak van ut zweet en dè wier nog erger assik de kroeg binne kwaam. In alle kroege waor ik ben gewiest wassut hartstikke druk en dus ok errug wèrrum. 'Goed drinke' daacht ik nog bij mun ège en dè was nie tege dovemansore gericht. Ik daacht om un uur of vier dè ik spontaon un aandere adjudaant bij de prins zaag lope. Ik daacht: zo veul haj ik toch nog nie op? En dè was ok nie, want ut was Basje. Alwir un soort van herintreejer, mar dan aanders. Ik zeej nog tege Wilbert: Wè doetie nou? Jao zeetie, ik schrok dur ok van, mar ut is mar eenmaolig en meej un goeie reeje. Ik heb verders nie deurgevraogd, waant as Wilbert wè zegt, dan kande dè altij serieus neme. Mar goed, verders wassut dus rustig op straot, want meej dees weer wille zellufs de honde nie worre uitgelaote worre. In de kroege was ut dus wel druk en ok in de Cammeleur wassut zaat un hoop volluk naoderhaand. Ik haj nog wè zurrege of alle kapelle dur in paaste, mar dè verliep hil soepeltjes. De prijsuitreiking ging vlotjes, we kanne wel stelle dèsse bij de Stichting al aordig in vùrm zèn, of toch op zun minst de kemmissie Straotparade. Ik zaag allenig Toontje Kimenai nie bij de prèsuitrèking, Sloeber. Of bende gij um wel tegegekomme? Ik ben um nog aon ut zuuke gewiest, ik ben begonne bij de twallette, want grôte kaans dettie daor stond te waachte om te kanne piese. Mar daor wassie nie, dur stond zellufs gin rij! Verders in de zaol zaag ik um ôk nie en dan komde wir langs un hoop bekende waor ge dan un pilske meej drinkt en dan vergitte ok gaauw wè ge ok alwir aon ut doen was. Mar de reeje dè ik um noem is: ut was de veertigste Straotparade. Gin carnavalesk jubilejum, mar wel un mooie mèlpaol. Dus zeg ik: preficiat Straotparade en preficiat Toontje!

Houwdoe!

Slabber

Hoi, Slabber.

Zoas iedereen da doet begin ik mun begin ôôk meej jou, Slabber, en al onze meej lezers de allerbeste wensen veur tweeduzend en negentien te geven. Dat ut mar un leutig carnavalsjaor mag worre. En van mèèn mag da unne zondag al beginne. Lekker meej goei weer en een bult kabbaol deur de straote marsjeren. Tussen het buiten getoeter en getrommel door effekes naor binne bij ôôs gezellige kroegeskes veur un pintje. En misschien hebbe ze daor in de kroegeskes ôôk nog wel wa lekkers te eten. Ik heb er toch zo'n zin in, Slabber. Ik ben dur zo aon toe meej al die sinterekerst en nieuw toestaande. Natuurlijk heb ik een rechte schets gereje bij Donge ice. Ôôk leuk. Daor nie van. Maar de straotparade van kômende zondag is toch al wel meer carnaval. Ut is gewôôn carnaval. Nou begon ik mun betôôg wel meej dak meej kabbaol deur de straote marsjeer. Maar, slabber, ut mot toch effe van ut hart. De kapelle speule nie veul mir op straot. En das nou net zo leutig. As ut vriest, dan snap ik da wel. Ge zit dan as muzikaant zo meej oe bakkes vaast aon oe instrument. Maar as ut nie vriest speule ze ook bekaant nie. Teminste, nie op straot. Irst daacht ik dat de kroegbaoze de muzikaanten betaolde om binnen te speule. Dan lokke ze ut dorstige publiek naor binne in plaots van naor buite. Ik heb ut aon één van die eerlijke kroegbaoskes gevraogd. Ik zal zunne naom nie noeme. Maar Gerrit zeej dat dur in ut geheel gin spraoke is van het oneigluk en stiekem betaole van muzikaanten om niet buite te speule. Teminste, da is de strekking van zun letterlijke antwoord "Nie waor". Gewôôn veur de vorm wilde ik nog langs de Herberg lôôpe om ut aon René te vraogen. Mar ik dacht, die wit ut toch nie. En as ie ut wel wit dan motte weete da ik dan nie wit of wat hij wit wel klopt. Ik gao dur dus mar van uit da Gerrit ut bij ut recht eind het. Waorom speule ze dan nie op straot meej de straotparade. Zen ze meese schouw. Daor gelôôf ik niks van. Dan gaode nie op muziek. Dan gaode in oe intje thuis op de pleesteesion of de iksboks. Zouwe ze gin overlast aon de bewôôners van de straot wille geve meej hullie herrie? Da zou wel is kunne, Slabber. Muzikaante zijn gevoels meese. Die denke aon de aander. Die houwe rekening meej oe. Das zo'n fijn karaktertrek. Mar we hebbe daor deur gin leutige muziek op straot. Daor motte we wa aon doen, Slabber. As nou iedereen die dees leest de Peejevlag zondag buiten hangt. En as da nie kan, dan maagde um ôôk veur ut raom hange hor. Meej de vlag uit dan kaande zien dat de muziek van de muzikaante ôôk buite gewardeerd wordt. Ik weet zeker, Slabber, dat iedereen die dees leest de vlag buiten heej hange unne zondag. En overal waor ginne vlag hangt daor is dees stukske nog nie geleze en zou eigeluk ôôk un vlag hange. As de begeleiders van de kapelle hullie bandje nou vertelle da ze gerust buite môôge speule. En ôôk dat ze nog un bietje harder mogen speule waor un peejevlag hangt. Nou dan stoat Dongen, of maag ik al Peeënrijk zegge, un zondag bol van de muziek. En bol, das de vurm die ons Prinske bedoeld meej zun motto”We zen in vurm”, toch? Waorom zou tie aanders zelf die vurm steeds aon neme! Slabber, ik zie jou un zondagmiddag wel ergus in ut centrum. Waor veul muziek is, daor vinde mèèn.

Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeber!

Ik zal nie al te diep ingaon op oew drukprobleem zak mar zegge. Mar ze hebbe tegesworrig twalette waor ut nie stinkt. 'Staank hoef nie te stinke' hit dieje reclaome, mar ik ben ut bedrèf vergete. Kande zonder probleme oewe druk maoke, schrèfmaot. Over druk maoke gesproke: ik wil nog efkes terugkomme op de CV-vergaodering van de leste kir. Ut war in de Sok en ut begon ammel rustig. De kiendjes van de Jeugdraod waore dur en die mochte vanouds aachter de bar en op de bar dur ège veurstelle. En netuurluk krege ze un snoepzak. Blij dèsse waore, die kiendjes! Ze zegge wel us dè de jeugd van tegesworrig verwend zèn, mar wij hebbe nog een jeugdraod die ouwerwets blij war meej un snoepzak, Sloeber! De vergaodering kabbelde voort en toen kwam, op ut ènde un echte diskussie op gaang. Ut ging over de optocht wannir ge un groep of un waoge bent. Ut ging over de grootte (die is nie belangrèk heb ik altij geleerd) en oftie wel of nie meej un motorke voortbewoge wier. Ik heurde dè zo is aon en ik daacht: wè hebbe we ut toch goed veur mekaore in ut Peeënrijk. As daor de diskussies over gaon, dan hebbe we ègeluk himmel niks te klaoge. Dan hedde ut persoonluk goed veur mekaore, want dan lope de serieuze dinge in ut lève op rollekes. Ge het dan ok tèd over om over dinge nao te denke waor ge normaol gesproke nooit aon zou denke. Ik zie zelluf ut probleem nie zo en ik vermoed alle toeschouwers langs de kaant van de optochte ok nie. Ut verschil tusse un waoge en een groep is hier zodaonig groot dè niemand langs de kaant zun ège afvraogt oftie nou naor un groep of un waoge aon ut kèke is. Nou gaon un paor wijze meese dur nog over praote, mar ik denk dèttut allenig mar is om van huis af te zèn, schrefmaot. Neeje, ik heb ut mir te doen meej de Cammeleur deze daoge. Zaoterdaag startte om elluf uur de verkoop van ut Vitteraonebal en dè was nao twee minute uitverkocht. Nou ja....ik ken meese die nao aanderhalluf uur nog gewôn kaortjes hebbe kanne kope. Dan mottur bij ut siesteem iets mis zèn gegaon. En ok bij de foute partie wassut un bietje te druk veur ut pleesiesteem zak mar zegge. Ge moes buite in un dixie oewe behoefte doen, want binnen viele ze over mekaore hene. En nie allenig in de WC..... En zo èndig ik wir waor ik begonne was: bij de twalet. Zon stukske kan raor lope ziede wel. Mar hoe dan ok: ok naomus mèn goeie Kerstdaoge en un zaolig uiteinde (nee Sloeber, dees uiteinde heej niks meej poepe te maoke). Tot tweeduuzendnegentien!

Groete,

Slabber

Heej, Slabber. Ik heb mun snuiter en snotter momentjes weer gehad. Ik hoop dak dur veur dees winter weer vanaaf ben. Deur ut gesnotter heb ik wel un weekske over motte slaon meej mun rejaksie in dees kraantje. Maar goed. Veur dat ut zo weid was dat ut wir unne CV vergaodering was, ging ut wel weer meej mèèn. Dus ik dun afgeloôôpe zondag naor de Sok. Van te veure nog een bakske gedronke thuis. En in de sok meteen wir aon un ingeschonken en duur Gerrit en Mariëlla geschonke bakske koffie. Waor maokte da nog meej, Slabber. Een kroeg waor ge gewôôn koffie krèègt. Of zouwe ze da doen om hier in ôôs stukskes genoemd te worre? As sluikreclame. Maak nie uit. Ut was een lekker bakske. Nartuurluk pakte dan nog een bakske wa ge wel betaold. Da hoort toch zo, Slabber? De vergaodering moes nog beginne en ik moest van al die koffie al piese. Ge ken da we, Slabber. Staode 10 minuten te waachte buite UT éénige wc hokske. Ik druppel zo aafentoe wa nao, dus gaoi ik tegesworrig mar zitte. En da duurt mar en da duurt mar. Net toen ik daacht toch mar unne pisbak te gebruike, gaot eindeluk de deur open. En dan stapt daor zon uit de kluit gewaase gast naar buiten die trots is op zun overgewicht. En die stapt dan naor buite meej zon net zichtbare grijns op zun gezicht. As die gast jou dan ziet veraanderd die grijns hil effekus in un verschrikt gezicht. Snel komt er dan wir un vriendelijke loek aachteraon. Terwijl die gast naar ut fonteintje waggeld, loop ik meej un enorme vrees ut wc hokske in. Neej hè!! Ginne vurfrisser aanwezig. Ut wor mar erger en erger! Ik durf nie te ajumme. Dan haolde dieje zwaore lucht binnen. Da wil ik nie. Ik gaoi snel zitten en pies zo rap as ik kan. Toch houw ik ut nie meer. Ik mot ajumme. En dan komt ie hè. Ik probeer vorzichtig te ajumme. Mar da lukt nie agge net oewe ajum zolang het ingehouwe. Ik ajum stevig in. De traone in mun walle staon klaor om uit te rolle. En dan! Of? Neeje. Niks gin stank. Ut ruukt dur eigeluk best wel fris! Tevreeje lôôp ik meej un grijns op mun bakkes ut hokske uit. Ik schrik waant dur staot iemand te waachte. Meej mum vriendelukste gezicht wak heb zeej ik “Niks aon de hand hor!”. En ik mun haande wasse. Stao ik meej mun haande onder die zeepspouwer. Ik zie de witte zeep in mun haand gespouwd worre. Bedenk ik me in eene keer, as ut nie stinkt, wa heej die gast die veur mèèn was daor dan zo lang zitte doen? Ik kan nie 10 minute aon un stuk piese. Gij wel, Slabber? Meej dak da denk komt die gast, die nao mèèn was, ut wc hokske uit. Ik docht: das snel. “Voortaan wel deur trekke, hè” zeej tie. Meej rooi wange zeej ik sorry en wouw naor buite lôôpe. Da was te laot. Met de zucht van ut dichtslaon van ut wc hokske kwaam unne zware lucht mèèn kaant op, net toen ik ajemde. Ut zit niet altij mee, slabber. Laoter bedocht ik bij me eige nog wè tie bedoelde meej deur trekke. Hattie ut zelfde bedocht as ik van die aandere gast? Wie zal ut zegge, Slabber. Ut leek mèèn un mooi verhaoltje zo veur de kerst. Wa Gij. Ik wens jou alvast fijne feestdaoge, Slabber en ôôk vur alle meej lezers!
Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeberke!

Ge het himmel gelèk Sloeber, we motte in vùrm blève! De ted is wir gekomme om iets aon oew rondinge te doen. Deze daoge zen net zo goed (of slecht) as de carnavalsdaoge. Irst de Sinterklaos. Ge breekt oewe nek over de sjokolaodeletters, de Schuimkes en ut gevulde spekulaos. En ik vein ut ammel lekker. Boodschappe doen is un zwaore en waore bepruuving veur mèn, schrefmaot. Meej de carnavalsdaoge zie ik allenig mun bed en de keuketaofel veur un ontbèt meej aaier en gebakke spek. Veur de rest eet (en veural drink) ik buite de deur dieje daoge. Mar nou, assik dur op uit wor gestuurd deur mun vrouwke, kom ik al die verleijinge ammel tege. En ut maokt nie uit waor ik naor toe gaoi, dun Jumbo, dun Aldi, ut Kruidvaat, dun Hemao, overal! En ut ligt ok ammel veuraon, ge kantur nie stiekum veurbij lope! Meej de Kerst ist al nie veul aanders. De stukke vlees vliege om oew ore.De kalkoene, biefstukke, of kilo's goermetvlees zèn nie aon te slepe. Om over oliebolle mar te zwège. Die daoge eet ik mun buikske nog ronder as die al is! Ik ben bang dèk nao de oud en nieuw irst mot gaon lène om meej carnaval wir in mun ouwe staot te zèn. Witte wè we doen? We lope meej de Straotparade langs alle dilnemende kroege, Sloeber. Ik heb geheurd degge un strippekaort kan kope veur 11 euro en dègge dan in alle kroege un pilske krègt. Goed veur de portemenee, goed veur de kondisie, helaos iets minder veur oew lever, mar ja, ge kan nie alles hebbe, toch? Ik vein ut un gouwe zet van de Dongense horecao. Ut brengt mir meese op de been en die kanne dan gelèk in vùrm komme veur dun aonkomende carnaval. Zalle we zaoterdaag us kèke of we erreges leutige waandelschoene kanne kope, schrefmaot? Ik krèg dur al himmel zin in!

Houwdoe!

Slabber

Heej Slabber. Dochte gij nou echt da ik veur un volle zaol ut podium op gaoi! Neeje joh. Das toch niks veur mèèn. Lekker in mun werkkaomerke thuis een stukske schrèève veur dees kraontje. Das mèèn ding. En ut houwe ook  Slabber. Hahaha. Mar dur zèn dur genoeg die da wel doen. Dur waore marliefst 21 dilnemers. En nie ammaol "blèr du pee", das un liedje op bestaonde muziek. Meer dan dun helft Derk met un origineel eigegeschreven muziek en tekst meej. Das toch mooi, Slabber. De Uitslaopers haaje zon leuk nummerke, dak iedereen dur vaan verdenk da ze veur de finaole al wiese da zij zouwe Winne. Tis roak! zonge ze. En da was ut ôôk. Bij Blèr du Pee waren Onder ons de beste. Tenminste, volgus de jury dan hè. Hahaha. Ut was un volle en leutige aovond. En nou, Slabber. Nou motte we waachte tot volgend jaor. Dan is ut pas straotparade. Natuurlijk is er sinterklaos, zolang dè nog maag, en is dur kerst en oud en nieuw. Mar da is allemaal gin Carnaval. Dur kimme nog wa CV vergaderingen tussen dur. Maar das nie genoeg om in vurm te blèève. Waore dur gin jubileumfisjes meer. Die zèn van dur eige al leutig. Mar ze kanne ôôs gat tot de straotparade ôverbrugge. Gij wit vast wel of dat dur nog fisjes tusse nou en de straotparade zitte, Slanber. Waant, we motte in vurm blèève.

Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeberke!

Wè un fistweekend hebbe gehad, maot! Frank is wir Prins en dè haj ik nie aanders verwaacht. Dur zèn nie veul prinse die ut mar un jaorke doen, dè was al hil lang geleeje. Frank netuurlijk ok nie, want die is deur de Stichting gevùrmd zak mar zegge. Hannes dun adjudaant was ok in vùrm. Ik zaag tèdens de stunt deur zun fietstruike hene dèttie wè kilootjes kwèt is. Ik hoop vor hum dèttie ze ok nie mir terug veint. Jao, Victor en Harmke zèn meej stichtingspensioen. Mar ze kwaome nog wel mee jun kadooke aon: un nieuw doek meej ut Peejelied durrop. Allenig nou meej gedrukte letterkes en nie geschreve. En meteen, as echte oud-kanseliers, ut programma overneme deur ut Peejelied in te zette. Harmke haj de microfoon vast tèdens ut zinge. Mar wassut nie himmel zuiver of wier tie un paor kir emosioneel? Hij wier laoter in ieder geval nie mir uit de zaol geplukt veur de sing-a-long van de Uitslaopers haha! Dieje sing-a-long was trouwes geweldig, Sloeber. Allenig mar Peejerijkse artieste die speulde en zonge. Dè klonk goed, daor was ginne omvurremer veur nodig! Hoe Ist?! (goed) wier benoemd tot Peejeploeg. Wè waore ze trots, die muzikaante. En ok hullie ouwelui trouwes. Alles moes op de gevoelige plaot worre vastgelééd. En Nicole (van Emieleke en van Kiske Broeders) zurrgede erveur dè de spiegel vèlig ut einde van dun aovund haolde. En dè leek mij verstandig, gezien ut feit dè ze bij Hoe Ist?! un aorig fistje kanne bouwe! Zondaags wassut de beurt aon de jeugd. Die ginge dur ammel vol veur, de ene nog fanatieker dan de aander. En die spellekes waore moeiluk! Ge moes dinge onthouwe, omver gooie, vaange, mikke. Ge mot veur de jeugdraod veul mir vaordigheeje hebbe as veur de grote raod ha! In de twidde ronde moese de nieuwe raodsleeje en bestuurslid de estafette veurdoen. Ut zweet kroop waor ut nie moes komme, Ton Verhoeve gooide nog een pittezakske tege ut pittezakske van Dennis Ariëns en Rob kreeg zunne popper nie aont schiete. Alleen Rick kon durmee deur, mar vast ok allenig mar omdè die de spelle zelluf in mekaore heej geknutseld. Nao de spannende mini-sauwelkes krege we Eva en Rav as nieuw koningskoppel van ut kindercarnaval. Van zon wiekent komde vanzelluf in vùrm, Sloeber. Zingde gij vollegende week meej ut Songfestival? Toch wel in un aachtergrondkoortje hoop ik? 

Groete!

Slabber

Heej Slabber. Waor waorde gij unne zondag. Bende du CV vergaodering bij ut Vaortje vergete? Unne zondag op die CV vergadering konne we zien hoe de nieuwe hofhouding dur uit gaot zien. Want zaterdag is het al wir 11-11 viering in de Cammeleur. Wie dur wel was op de vergaodering en niks heej gezeed, die zit kôômend sezoen nie in de raod. Of, Slabber, proberen ze ons te foppen en doen se ut dur om. Dan zegge ze expres niks en zitte ze juist wel in de raod. Neem nouw die Michel Speltie "Willem de zwijger". Niks gezeejd. Die zit dus in de raod. Dennis, "Smiley", van der Wee, zeej ôôk niks. Die zit dur dus nimmer in. Bedaankt "Smiley". Jan van Dongen heej al onthuld dat Victot Haagh zal stoppen door hum opeluk te bedaanke. Het Jan un bijnaom, Slabber? Adjudaant Han zaat goed in de vergaodering. Die blèèft. Mar de Prins, ja Frank, "mister Fraank", die zeej volgus mèèn himmel niks. Gedaone zaok. Da houw op. Die is weg. Mar wie wordt dur dan Prins??? In de vergaodering haje ze het over een transgender. Is dur da dan intje die vroeger vrouw was en nouw prins wordt. Of is ut dur intje die vroeger man was en nouw Prinses wordt? Agge van da leste uit gaot dan motte we opzoek naor une Peej die wel is of regelmaotig meej een hofdame pakske is gezien. Daor woare ze vroeger meej de zittingsaovond goed in bij de Kloekers. Zouwe we dan un Kloeker as Prinses krèège? En heej tie dan in plak van hofdames een viertal hofnarre? En is de raod dan vol meej eluf vrouwe? Ja, Slabber. Ik denk da wel. Zondag op de vergaodering zaate dur al twee hofdames aachter de taofel. Das un teeke, Slabber. Niemaand had ut deur. Mar ikke wel, hahaha. Witte wak ôôk leuk vond in de vergaodering, Slabber? De Peejlaanse Bijnaome Qwis. René Boeders haj un hoop naome in un zakske gedaon en onder de taofels geplakt. De bijnaome van diie mese hattie in un aander zaakske ergens aanders onder un taofel geplakt. Nou moeste de naome bij de bijnaome zuuke. Kei leuk. René," The Grave Digger", broeders zeej dat ie gin bijnaom haaj. Wij witte wel beter, hè Slabber. Och ja. Veur ik ut vergit. Reneke ge bent wij bijnaome vergeten. Wa daachte gij van Frank Snijders alias Prins Andreo LX. Of wa dachte van Prins Gert Jan I ofwel Geert Koppers. Die gaste van de raod van eluf noemen hum ôôk wel de DIP! De Irste Prins! En wa denkte van Freek Boer alias Jeugdprins Dreke de 43ste. Nou Ik het over jeugdprins heb. Daor wor unne zondag wir om gestreeje. En dan krèège we unne bonus. Op de echte datum, de elufde van de elefdu, krijgen we un Dreke de 44ste met Prinses en hofhouding. Wa un jubileum!!! Ut wor zekers un mooi carnavalsweekend.

Houwdoe, Sloeber

 

Hallee Sloeberke!

Gij het dur gin moeite mee om de geminte op de kaast te krège, schrefmaot. Ik trouwes ok nie denk. Ik zou hier un hil opstel kanne schrève over dun braand die in de verre omstreke te zien war. En dettie braand wel op hun hil toevallig tèdstip was aongestoke. Mar dè gaoi ik nie doen, Sloeber. Ut is tenslotte unne carnavalskollum. Neeje, bovenstaonde onderwerrepe laot ik graog aon de here en daomes sauwelèrs over. Dur hadde hil veul meese inspiraosie veur sauwels, dè viel wel op. Dur komme 2 debutaante de ton in, dè zegt wel genoeg! De titel van dees stukske gaot dus nie over dun grasbraand, mar over de CV-vergaodering. Of nou, ègeluk over nao de CV-vergaodering. Of nou, ègeluk over dun daag nao de CV-vergaodering. Ut was wir us veuls te gezellig in de Bok. Ge bleft dan net effe te laang haange, ge giftur net ene teveul weg en ge krègtur veuls te veul veur terug. En ik moes ok nog naor un kinderverjaordaag. Kende dè? Dè zèn de feestjes waor ge stiekum ut meeste drinkt. Aanders doet ut gejengel van die keinder zo zeer aon oewe kop. Ge gaot dan goed gelukkig naor huis en de grôôtste dorst istur dan wel van af. Mar diejen maondaag haj ik zon droge bakkes dè ik nie mir kon tuffe. Ge drinkt veur ut taande poetse irst dun halve kraan leeg, dan gaode taande poetse en dan drinkte dun aandere helluft leeg. Zo vuult dè. Oh jao en ge denkt: dees doei ik nooit mir. Mar dè is vaok mar ene daag. Zaoterdaag ben ik dur gewôn wir bij. Dan zèn die manne en vrouwe van Hoe Ist?! (goed!) jaorig. Ze haje in de Bok veur iedereen unne persoonlijke flaaier meegenome, leutig hor. En gezien hullie flaaier worrut deurtenke, Sloeber! Dees feestje laot ik nie schiete, haha! Zouwe dur trouwes aspirant-raodsleeje aonwezig zèn? Of un aspirant-Prins die alvast unne kursus 'binneklappe' krègt? Ik zaag om Feesboek unne  raore vogel veurbij komme via unne bekende FeestDJ uit Donge. Dè motte we us uit gaon zuuke, schrefmaot. Tot zaoterdaag bij Fredje!!

Houwdoe Slabber

Heej Slabber, Maot! Wa féén om wir is van oe te hore. Ôôk al schrèèvde gij nog un bietje veul Fraans. Da heb ik nie geleerd op de ambachtshôôl. Ik mot zegge dat ut toch altij wir dur de zomer hinne bikkele is as ik jou berichjes mot misse. Mar das veurbij. Carnaval staot wir op punt te beginnen. Ut is zo 11-11. Mar ut is nog pas maand 10, Oktober. En tjonge, noem ut maar Joktober. Iedereen wit wel da wij toch altij opzoek gaon naar de wisselingen in de raod van elf, de Prins en Adjudaant, de hofdaomes en nartuurluk 'we wor ut motto veur dees jaor'. Agge iemand van de stichting vraogt hebbe ze altij un antwoord. Maar ze liege, Slabber. Ze liege. Zeg Frank, blévde gij prins? Ja, zegt Frank dan. Ik zeg dan, Zo das mooi. En dan vult Frank aon: Tot 11-11 zowiezo. Wa hedde daor nouw aon. Daor kaande niks mee. Kep ôôk meej veurzitter Roy hoevenaars gesprôôke. Ik zeej tegen hum "Wa denkte dur van, worde gij Prins dees jaor? En wie is dan jou adjudaant?" Witte wa tie zeej, dun jokkebrok. "Ik wor gin Prins. Ik wor adjudaant. Jouw adjudaant, Prinske". Liege dat die kan die Roy. Dan mar is langs één van die meide van hofdames. Ik gaoi is praote meej Eva Commeren. Nie thuis. Ik daacht dan mar is te proate meej Marleen Vereggen. Toen ik daor bekaant was kwam ik Charlotte Jansens tegen. Die zeej dat Maleen nie thuis was. Ze kwaam dur net van daon. Ik zou meer kaans maoke bij Anouk Mekes. Nou wit ik nie wat Charlotte meej kaans bedoeld, Slabber. Veur ge ut wit hedden zonne heschtekmietoe aon oe broek. Ik durfde Anouk nie op te zuken en ben gelijk noar Kris Geerts gereje. En witte wie ik bij Kris tegen kwaam? Mandy Maas! Das toch mooi Slabber. Twee van die schôôn Peejerinne. Daar dr ôômde toch van. Ho. Kékt uit. Drèk heb ik as nog een heschktekmietoe, hahaha. Ik heb de hille zondag meej die twee zitte keuvelen. Teminste, hullie keuvelde en ik zaat dur bij. Ut ging over van alles en nog wa. Ge kan ut niet opnoemen of ze hebben ut dur overgehad. Behalve over de nieuwe raod. Ik vroeg ut nog wel zo tussendoor. Mar ze zeeje dat ze daor niks van wiese. Wie had gedacht dat zukke leuke meide ôôk zo zouwe kanne liege. Tis Joktober, Slabber. O ja, Slabber, gij vroeg oe eige aaf hoe ut allemaol zal gaon in de Cammeleur. Of ut wel grôôt genoeg is en zo. Daor hoefde oe eige nie druk over te maoke, Slabber. De geminte heej veur da ze de nieuwe Cammeleur ginge bouwe al belooft dat daor alles kan en dat daor alles past. En bij de geminte hebbe ze gin Joktober, hahaha. Die Jokke naor de 11-11 viering gewoon deur.

Houwdoe,

Sloeber

Hallee Sloeber!!

Daor zen we wir! De vekaansie is veurbij en de hete daoge ôk. Sjonge, wè heb ik ut wèrrum gehad. De musse vielenie eens mir van ut dak aaf, mar verschroeide gewôn op ut dak. Ik haj mun zonnepanele laote kuise en daor kwaome ze ammaol klène vogelskeletjes tege, zo zielig. Mar verders heb ik un verrèkt goeie vekaansie gehad. Waor bende gij gewiest, schrèfmaot? Ik ben naor Zuid-Frankrèk gewiest, kende dè? Zo richting Santtropee en dan un bietje links durvan. Ut was ginne goeiekôôpe trip, want daor kenne ze de prèze wel, dieje Fransoze! Zes euries veur un bakske koffie en dan moeste ut zelluf bij dun bar gaon haole.  Aanders waas tie zeve vèftug! Ge snapt wel dè ik veur da geld gin koffie mir ging bestelle. Want veur 2 euro mir krèède un lekker kouw pilske opgediend, saome meej wè graotis notjes durbij. Oôs vrouw un wèntje van (jawel!) elluf euries. En veur de keinder alletwee un bolleke ijs. Ieder un bolleke ja, waant we motte ut nie duurder maoke dan strikt noodzaokeluk. Witte wak aaf moes rekene diejen middag? Eénunzestig euro, dès swasantejun in ut Fraans. Des toevallig, veinde nie Sloeber? Gaot dur un belletje rinkele? We zen naomeluk toe aon ut éénunzestigste openbaore carnaval in ôôs Peejenrijk! Ik begon, terug bij munne sleurhut meteen te mijmere over dun aonstaonde carnaval. Wie gaot ur weg bij de Stichting, wie blijftur, krège we nieuwe hofdaomes oof zellufs unne nieuwe prins? En hoe gaon we carnavalle in de nieuwe Cammeleur? Daor heb ik nog ut miste over naogedaacht, Sloeber. Is de zaol grôt genoeg? Kande rustig zitte in de fwajee as ge effe gin zin het in dieje harde muziek? Kan ik halverwege dun avond mun boeke nog inlevere bij de bieb? Maag ik bove gaon zèke as de wc beneeje te druk is? Ik daacht: laot ik dees ammaol mar us opschrève, veurdè ik wir thuis kom. Dus dees stukske komt recht uit munne veurtent van munne sleurhut, Sloeber. Ik heb ut deze week allenig nog effe op spelling naogecheckt. Ik twèfel nog over swasantejun. Ik vruug ut nog aon zonne Fransoos, mar die wilde mèn nie hellepe. Ik liet ut um leze en hij riep iets van "mon dieu mon dieu!" Dè zei mun vrouw in ieder geval. Wel te laot, waant toen haj ik um al toegeroepe: lopt zelluf mar naor de nondeju! Ut is laastig hor, dè Fraans. Gif mij mar Dongus! Hedde gij nog biezondere dinge meegemaokt Sloeber? En wè denkte gij over de Cammeleur?

Houwdoe!

Slabber

We leerde ut nie aaf, 4 daoge carnaval

Enkele nieuwe commandeurs in 't Peeënrijk

Leutige raodsvergaodering meej goeie polletieke partije

Een vette traonebal in plak van un veteraonebal

Rust in de carnavalsmis, efkes naodenke over de toekomst

En wè te denke van de grote optocht: un geweldig hoog nivo van alle dilnemers

Un zonnige kinderoptocht, endeluk krège die peekes en peejerinnekes wè ze verdiend hebbe

Twas druk bij de ouweremiddag, wir volop enterteenmunt veur de ervaore Peeje en Peejerinne

Nie te filleme, zo mooi was de lampkesoptocht

Ik heb staon brulle bij de verbranding van Manneke Pee

En ok bij de sleuteloverdraacht trouwes!

Alle horeca in ôôs Peeënrijk: ut was mir dan gezellig bij jullie

Alle vrijwilligers, vereniginge en kapelle: dè ge bedaankt zeit, dè witte

Frank en Han, ut prinseluk paor: gaon jullie nog un jaortje deur?

Ut was un geweldige, onbeschrèfelukke carnaval.

Alle Peeje en Peejerinne: bedaankt!

Sloeber en Slabber

Pee es: één biezondere pee wille wij hil graog bedaanke: Jacqueline Schilders (nee, nie die van de vaseline dus), bedaankt veur de goeie saomewerking en dè gij oonze stukskes altij het kanne plaotse in ut weekblad. Geniet van oewe vrije tijd en van oew kindere en klènkindere. Ge hebt ut dik verdiend!!

Heej Slabber,

Laot ik irst is beginne meej te zegge dak genôôte heb van ut sauwelweekend. Al het gemouw over ut Schouw en dat ut nie in de Salamander kon dees jaor is hillemaol weg. Bij mèèn teminste wel. Ut was daor in ut Schouw kei gezellig. Knus gewôôn. Zaoterdagnmiddag was dur nog plak zeej René Broeders tegen mèèn. Dus iedereen die ut sauwelen wilde zien heej zun kaans gehad, denk ik dan mar. Ik heb me wel wa zorgen gemaokt of ze wel genoeg bier zouwe hebbe toen ik vrijdagaovond Bart van Kerkhof zun drink tempo zaag. Mar volgens mèèn is ut allemaol goed gekôôme. Gefeliciteerd nog Bart meej jou oppersauwellérschapsoverwinning. De zondagmiddag was ôôk mooi, hè Slabber. Wij, peeje, hebbe toch maar mooi geluk meej zukke kanjers van jeugdsauwelérs. En, is ut nie geweldig dat dur gewôôn sauwelérs uit 't vèèrse faantelaand meej moge doen. Die jeugd is goed bezig! Da zeg ik oe. En witte wat ik dan hillemaol mooi vèèn? Da wij un verschrikkelijke grote lolbroek hebben, die veur ut irst meej doet, en dan die sauweltijgers van ut Faantelaand verslaot. Eva den Boer, of mot ik Greetje zegge? Gij ôôk gefeliciteerd met jeugdoppersauwellérschapsoverwinning. De woorde worre steeds langer, slabber. Drek paasse ze nie meer in de kolom van ut weekblad. Nou ik ut toch over ut weekblad heb. Volgens mèèn stond dur un jeugdsauwelér te weinig in veurige week. Ik heb ut kraantje drie keer hin en terug geleze. Ik kon ut nie vèènde. Of zouwe ze da expres gedaon hebbe zoda ge ut kraantje beter leest? Maokt niks uit joh. Dur zén veul belangrijkere zaoke waor ik me druk over maok. Nee, nie druk. Ik bedoel eigeluk dat ik ut spannend vèèn worre. Carnaval is bekaant. Veurig jaor heb ik al een onderscheijing gehad. Daor krèède dur gin twee jaor op rij van. Vrijdag is veilig. Mar zaoterdag. De raodsvergaodering is in ut schouw. Die is ieder jaor verder en verder van ut gemintehuis aaf. Waor gaot dè naor toe? En dan de kroege op zaoterdag aovond. Kanne die de grote dromme meese wel aon die nou nie bij ut veteraonebal zitte? Zoaterdag wordt spannend Slabber. En zondag ôôk. Hoe gaot ut dan meej dun optocht. De uitslag is op ut willeminaplein. Tot zeuven uur zeej Denis Ariëns op de cv vergaodering. Dan hoop ik toch wel dat dun optocht al klaor is. De trent van de aafgelôôpe jaore is dat dun optocht steeds langer duurt. Da gaot dur om spanne, Slabber. Hoe zit da eigeluk unne maandag meej de kinderoptocht? Waor gaon die dur prèèze uitdele? En as ik, Sloeber, da niet wit, wie wit ut dan wel? Spannend! Dinsdag is wir makkeluker. Gin prèèze in de lampkusoptocht. Maar dur is wel un bejoardemiddag in 't Schouw. Kanne al die ouwevandaoge dè wel vèène? Ik denk ut wel hor. Ut Schouw staot daor al un tètje. As ze mar weete dat de middag vertier veur seniore peeje dees jaor in ut Schouw is. Al meej al wordt ut un spannende carnaval dees jaor. Maar as ik zo is terug denk, Slabber, dan is da ieder jaor. Da lere we nie aaf.

Naomes mune maot Slabber en mèèn, wens ik iedereen un gezellige en leutige carnaval toe.

Meej ut duimke aon de neus,

Houwdoe,

Hallee Sloeber!,

Wè was ut wir un schon fistje zaoterdaag. Schôn, meej knap lilikke meese. Dur waore dur bij die dur echt hun best op hadde gedaon. Leo de Jong, ge wit wel van de Bosjesmanne, heej dun hille aovond mee jun gevaorte op zunne nek gelope. De daomes van de Peevuurblussers zaoge dur ok aangstaonjaogend uit. Dur waore dur ok bij die dur gewôn op waore bekomme. Jan van Dongen heej toch vaok ut verzoek gehad om zun masker vortaon mar op te houwe zeetie zondaag. De pee van ut jaor is ok unne mooie, schrèfmaot. Ge ziet um veural aachter de scherreme, mar ik ken um un bietje en ik wit dan ok dettie veul veur de carnaval heej gedaon. Ut aauw loof was ok blij meej hum. Ut irtse echtpaor daor is un feit. Ze denke dur al aon om un paoreclub te beginne. Kanne ze lekker swinge meej zun alle haha! Over swinge gesproke: dè deeje de kapelle ok! De party criminals die geloofde ik wel op ut end van dun aovond. De kapelle, daor draoide ut om, dè was fantasties. En zonder ene kapel te kort te wille doen, mot ik zegge dè ik blij verrast was meej Fluitje van een Band. Dè was serieuze shit, zak mar zegge. Irst de traonetrekkers meej Stephanie Commeren, daorna vet uit oew plaot meej Jim Craane en tot slot volle bak in de polonaise meej Peejelaandse kraokers. Ge kan mij niet blijer maoke as dè, Sloeber! Vollgende week ut sauwelweekend. Zal ik us wè veurspellinge doen? Eén: ut wor ontiegeluk laache ut hille weekend. Twee: ut nivo is ongekend. Drie: de jury gaot ut lastig krège. Vier: ut publiek kiest aandere winnaors as de jury. En vijf: de matineeveurstelling wor histories. En dan heb ik ut nog nie gehad over de Jeugdsauwel. Mar daor kan ik punt één tot en met vèf ok over zegge. En daornao de carnaval. Ik kan jou mededele: de lampkesoptocht gaoi deur, ast teminste nie gaot storreme. Ik hou de veurspellinge over ut weer scherrup in de gaote. Ik bel aaf en toe us meej ut vliegveld van de Rije (of van Gils, dè maokt mèn nie uit, mar bij hullie denk). En ast in Stilburg slecht weer is, dan wit ik dè ut bij ôôs wel goed zit. Wannir gaode gij naor de sauwel ègeluk? Ik gao vrijdagaovund, mar ik koop ok nog un kaortje veur zaoterdaagmiddag, want dè maok ik nooit mir mee. En daornao gaoi ik meej Max van Riel un biertje doen in de Sok. Wè gij, Sloeber?

Houwdoe!

Slabber

Heej Slabber,
Ut begint te nouwe. Carnaval sluipt langzaom aon dichterbij. We mogge dees week nog wa griezelle op 'Ut grote veurspel' en dan volgende week nog een weekendje laache meej de sauwels. En dan, dan is ut al carnaval! Ik heb dur zin in, Slabber. Ik heb ôôk zin in de evenementen veuraaf. Ut grote veurspel heej as thema ut Benniebangbal. Ik ben bang

Lees meer...

Hallee Sloeberke!

Ut was me wir un weekendje wel! Irst mar us dun zaoterdaag. De Pretboys vierde hullie 44-jaorig jubileum. En dè blèft biezonder, Sloeber. Dur gaon nie veul vereniginge 44 jaor meej. Dur zen mar un paor daaihardploege die dees haole. Die motte koestere, en zeker un club as de Pretboys. Die hebbe mir as 33 jaor ut gehandicaptebal georganiseerd. Die hebbe Donge laote zien waor

Lees meer...

Heej, Slabber.

Om te beginne wil ik jou, mar zekers ook de rest van ôôs onvolpreze Peeënrijk, un geweldig, leutig en gezond 2018 wensen. Dat we mar lekker kanne carnavalle. De fistdaoge ben ik wir ongeschonde deur gekomme. Teminste. Wel een kilootje of twee en un half zwaorder dan. We kwaame niks te kort, zak mar zegge. Zondag was het op ut fietske naor de vaort veur de CV vergaodering. Lekker un stukske fietse, want dan kaande

Lees meer...

Ha Sloeberke!
Op ut moment van schrève ziet ut Peejerijk dur feejeriek uit. Ut begon zondaags al tèdens de CV-vergaodering bij de Ouwe Sok. De confettie dwarrelde uit de himmel en gaf Dongen ut aonzicht van un winterefteling of beter nog: een Donge Aais. En as Donge dan wit oplicht dees daoge, dan komde automaoties op

Lees meer...

Heej, Slabber.
Maot ut is me toch allemaol wè. Ginne Cammeleur. Gesodemieter meej de Salamander en Donckhuys. Te klèène alternatieve lokaosies. De DDDQ was al naor ut willeminaplein gevlucht. Ut veteraonebal gaot hillemaol nie deur. Is ut al bekend waor de sauwel gehouwe wordt? Ut zal wel in un te klein zaoltje zèn. En de optochten uitslag dan. Waor gaon ze die dan wir doen? Waorom ammaol zo moeilijk doen. Carnaval is

Lees meer...

Hallee Sloeber!
We hebbe wir een carnavalsbreek, schèfmaot. Zitte we dur net lekker in nao twee mooie weekende, motte wir waachte tot tweeduuzendaachtien. Tenminste, as ge gin deurgewinterde carnavalsvierder bent! Want ge hoeft oew ège himmel nie te vervele as ge dè nie wil. Ge kunt gewôn deurwintere. Jao, dees nieuw werkwoord wil ik gère introducere. Ge kent ut allenig as

Lees meer...

Heej, Slabber
Ik mot nog un bietje wenne aon ôôs nieuw Prinske. Nartuurluk kende ik Frank Snijders al wel. Van kleins aaf aon, zeg mar. Toch is ut vrimt. Mar hij doegut goed hor, Slabber. Zaoterdag, tijes ut songfestival, had ie de raod goed in de haand. As tie ging staon, ging de raod staon. Klaptie meej, meej één van de leutige nummers, dan Klapte ze allemaol meej. En Han dun adjudaant, die kondigt ôôs Prinske aon precies zo tie ut wil. Andreo LX (das dun 60ste) heej ut veur me kaor. Tenminste. Tot nou toe dan. We

Lees meer...

Heej Sloeberke,
De tèd van geheime en smoeze zèn vurbij. We hebbe unne nieuwe Andreo en un nieuwe adjudaant. Dè hadde wij netuurlijk allang veurspeld, we wiese allenig nie wie ut zouwe worre. Toch daachte veule peeje en peejerinne dè Wilbert en Bas dur nog un jaortje aachteraon zouwe plakke. Die hebbe oonze kennis en ervaoring in twèfel getrokke, Sloeber. En dè motte nie doen heej, dar lope we al veuls te lang veur meej! Inmiddels

Lees meer...

Heej, Slabber.

Ut is bekaant zover maot. Eluf-eluf staot veur de deur. Dan gaot ut fist wir los. Nun nieuw prins, raod en hofdammes. Ut nieuwe motto. En vergit niet. En un dag later, of veur de miste een paor uurkes laoter, dan krèège we un nieuwe jeugd- Prinses, Prins, raod en hofdames. Das toch ôôk altij spannend. De week dur nao is ut songfestival alwir. Neeje, Slabber, de kôômende tèèd word un leutige tèèd. Wa ik mun eige aafvraog, hè Slabber. Waorom is ut

Lees meer...

Hee Sloeberke!
Ik heb deze week mar us efkes rustig aon gedaon. Gij ervaorde ut veurige week ok al: draank maokt veul kapot, veural hersencelle! Ik ben us gaon bezinne over de carnaval. Gewôn mun gedaachte dun vrije loop gelaote, dongenieuws en ut weekblad leze, bietje Feesboek kèke. Mar ik maok mèn un bietje zurrege, Dur is gedoe over un alternatieve lokaosie, Sloeber. Nou ben ik polletiek nie zo goed onderlééd, mar

Lees meer...

Heej Slabberke,
Och, och, och toch. Wa dat ik veurige week toch van jou moes leze. Ge wit ut nie mir. Das toch niks veur jou! Gaot ut wel goed meej oe? Bende toch nie ziek of zo? Da zal toch nie zeker. Hooguit van dun draank. En, Slabber, daor zit de sleutel van onze puzzel. Draank. Gooi er bij de raod van eluf wa draank in en ze vertelle oe alles. Ge mot ze nie

Lees meer...

Hee Sloeberke!
Wij as prins en adudaant? Dè zou un stunt zèn, schrèfmaot! Ik heb meteen ut opperloof gebeld en ut fantaastiese idee aon um veurgelééd. Witte wettie zeej, Sloeber? Niks......himmel niks. Hij laachte allenig mar, witte wel meej zon hôôg stemmeke wettie van zun vaoder heej georve. Ik wilde um vraoge wettur zo grappig was, mar ik kwaam dur gewôn nie tusse. Ik heb de tillefoon

Lees meer...

Heej, maot, Slabber. Vorige week sloeg ik ut weekblad open en las jou stukske. Un werum gevoel schoot deur mun lijf. Ut gaot wir beginne. Neeje. Ut is wir begonne. Unne zondag lekker wir is naor de CV vergaodering gewist. Dieje irste vergaodering is toch altei un sort rejunie. Inhoudeluk is ut allemaol nie zo beister bijzonder. We wete nou ut motto bij de jeugd: Dreke gift er een kleur aan. Ik wit effe nie of dat ut motto in ut dongens mot. Da zal wel op de site van de Peeënstekers kôôme te staon. Natuurlijk motte we reclame maoke veur

Lees meer...

Hee Sloeberke!
Op un waoierige en rengelaachtige aovund schrèf ik wir us mun irste stukske veur ut weekblad. Want ut gaot wir beginne, schrèfmaot! Reneke heej de agendaos veur de komende vergaoderinge wir durgestuurd en veur ge ut wit ist wir elluf-elluf! Ik heb ut irste stukske van veurig jaor dur noggus bijgepakt. Toen schreef ik dè de musse nog net nie van ut dak aafviele, zo wèrrum wassut toen. Mar as ik naor buite kèk,

Lees meer...

zegel fb

Sloeber en Slabber zijn twee echte Peeën. Ze zijn altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen de hofhouding van stichting 'de Peeënstekers', tenminste dat denken ze. Vaak speculeren ze over zaken die binnenkort staan te gebeuren. Kortom wil je op de hoogte zijn van het laatste nieuws volg de berichten van SLoeber en SLabber dan in onvervalst Dongens.

Motto 63e Carnavalsjaar

Pinneke 2021

Sponsors


ad 2stage AVEad Donckhuys
Flupke Design