Privacy

Stichting de Peeënstekers verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Stichting de Peeënstekers verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Vrijwilligers van Stichting de Peeënstekers. Zij zorgen er voor dat Carnaval in het Peeënrijk op georganiseerde wijze gevierd kan worden. Voorbeelden van vrijwilligersfuncties zijn:
  • Verkeersregelaars voor de Optochten;
  • Commissieleden;
  • Jurryleden en begeleiders voor diverse evenementen;
  • Stichtingsleden/raadsleden.
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • Mensen die interesse tonen in een financiële bijdrage aan het Dongens carnavalsleven via bijvoorbeeld de ‘Club van 66’ of de verschillende sponsoren van onze evenementen.

Van deze personen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Wij controleren actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Stichting de Peeënstekers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Aankondiging van toekomstige evenementen en benaderen van deelnemers.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Stichting de Peeënstekers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Stichting de Peeënstekers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Stichting de Peeënstekers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@peeenstekers.nl.

Maken wij gebruik van cookies?
Stichting de Peeënstekers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kunt u persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting de Peeënstekers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peeenstekers.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting de Peeënstekers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Stichting 'de Peeenstekers'

Motto 66e Carnavalsjaar

Motto Carnaval

Steun het Peeenrijk

Word sponsor ›
© 2024 Peeënstekers Pee icon